(KP) Rezerwacja adresów IP**

Rezerwacja adresów IP (MAC to IP)

Konfiguracja puli nadrzędnej

(config)# ip dhcp pool nazwa-puli

(dhcp-config)# network sieć maska

(dhcp-config)# default-router adres-IP

(dhcp-config)# dns-server adresy-IP

(dhcp-config)# domain-name nazwa-domeny.com

Konfiguracja puli z adresem przypisanym do hosta

(config)# ip dhcp pool nazwa-puli

Tworzy nową podrzędną pule DHCP przydzielającą adres statyczny dla danego hosta.

(dhcp-config)# host adres-IP-hosta maska

Określa adres IP przydzielany hostowi wraz z maską sieci w której będzie pracował, adres ten należy do sieci puli nadrzędnej.

(dhcp-config)# client-identifier 01adres-MAC

Dodaje identyfikator hosta w postaci adresu MAC poprzedzonego liczbami 01, przypisując go tym samym do wskazanego powyżej adresu IP.

(dhcp-config)# client-name nazwa-hosta

Przypisuje nazwę dla hosta.

(dhcp-config)# default-router adres-IP

(dhcp-config)# dns-server adresy-IP

(dhcp-config)# domain-name nazwa-domeny.com

Pozostałe tematy związane protokołem DHCP

DHCPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz