(K) Konfigurowanie bazy DHCP**

Konfigurowanie bazy DHCP

Konfigurowanie bazy DHCP

Rozdysponowane przez serwer DHCP adresy IP, są przypisywane do adresów MAC urządzeń końcowych, w tabeli widocznej za pomocą komendy [show ip dhcp database]. Może się jednak zdarzyć, że urządzenie zostanie wyłączone a cała tablica usunięta z pamięci serwera, aby temu zapobiec istnieje możliwość stworzenia kopi zapasowej danych, na serwerze zdalnym, za pomocą protokołu FTP, TFTP lub RCP.

(config)# ip dhcp database ftp://login:hasło@adres-IP/nazwa-pliku write-delay 60-4294967295(Sekundy) timeout 0-3600(Sekundy)

Aktywuje funkcję automatycznego przesyłania kopi zapasowych protokołu DHCP do serwera, za pomocą protokołu FTP. Określając login i hasło użytkownika FTP. Dodatkowa opcja „timeout” określa maksymalny czas łączenia z serwerem FTP natomiast „write-delay” częstotliwość).

(config)# ip dhcp database tftp://adres-IP/nazwa-pliku write-delay 60-4294967295(Sekundy) timeout 0-3600(Sekundy)

Aktywuje funkcję automatycznego przesyłania kopi zapasowych protokołu DHCP do serwera, za pomocą protokołu TFTP. Dodatkowa opcja „timeout” określa maksymalny czas łączenia z serwerem FTP natomiast „write-delay” częstotliwość).

(config)# ip dhcp database rcp://login@adres-IP/nazwa-pliku write-delay 60-4294967295(Sekundy) timeout 0-3600(Sekundy)

Aktywuje funkcję automatycznego przesyłania kopi zapasowych protokołu DHCP do serwera, za pomocą protokołu RCP. Określając login użytkownika RCP. Dodatkowa opcja „timeout” określa maksymalny czas łączenia z serwerem FTP natomiast „write-delay” częstotliwość).

Importowanie ustawień Sewera DHCP

(config)# ip dhcp pool nazwa-puli

Tworzy nową pule DHCP.

(dhcp-config)# network sieć maska

Określa pulę adresów jakie będą dzierżawione przez serwer.

(dhcp-config)# import all

Umożliwia pobieranie ustawień protokołu DHCP od serwera nadrzędnego (Np. serwera dostawcy ISP).

Komendy Show, Clear i Debug

Komendy Show

Komendy SHOW dotyczące protokołu DHCP

# show ip dhcp binding

Wyświetla listę wydzierżawionych adresów IP, wraz z przypisanymi do nich adresami MAC jak iczasem dzierżawy.

# show ip dhcp conflict

Wyświetla listę adresów powodujących konflikty w adresacji sieci.

# show ip dhcp database

Wyświetla informacje o bazach danych protokołu DHCP, podłączonych do urządzenia lokalnego.

# show ip dhcp import

Wyświetla informacje protokołu DHCP, zaimportowane z innych urządzeń (Serwerów).

# show ip dhcp pool

Wyświetla informacje o ustawieniach wszystkich puli protokołu DHCP.

# show ip dhcp pool nazwa-puli

Wyświetla informacje o ustawieniach konkretnej puli protokołu DHCP.

# show ip dhcp server statistics

Wyświetla statystyki serwera na temat wysłanych jak i odebranych wiadomości protokołu DHCP.

# show ip dhcp relay information trusted-sources

Wyświetla informacje o zaufanych interfejsach agenta DHCP.

# show host

Wyświetla informacje pozyskane za pomocą serwera DHCP (Nazwę domeny czy adres IP serwera DNS).

# show ip interface interfejs

Wyświetla informację o danym interfejsie sieciowym, wraz z ustawieniami funkcji „IP helper-address”.

Komendy SHOW dotyczące protokołu DHCP w systemie Windows

C:\> arp -a

Wyświetla zawartość tablicy odwzorowania adresów MAC na adresy IP.

C:\> netstat -rn

Wyświetla zawartość lokalnej tablicy routingu.

C:\> ipconfig

Wyświetla adresację IP konfigurowanego urządzenia.

Komendy Clear

# clear ip dhcp binding [adres-IP]

Czyści dane o wydzierżawionych adresach / adresie IP.

# clear ip dhcp conflict

Czyści dane o występujących w sieci konfliktach, w adresacji IP.

# clear ip dhcp pool nazwa-puli

Czyści dane puli adresów IP.

# clear ip dhcp server statistics

Czyści dane statystyczne serwera DHCP.

Komendy Debug

# debug ip dhcp server events

Włącza debugowanie zwykłych czynności serwera DHCP.

# debug ip dhcp server packet

Włącza debugowanie procesu przypisywania adresów IP do adresów MAC.

Pozostałe tematy związane protokołem DHCP

DHCPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz