(K) Konfiguracja protokołu DHCP**

Konfiguracja protokołu DHCP

Konfiguracja serwera DHCP

(config)# service dhcp

Aktywuje funkcję serwera DHCP na konfigurowanym urządzeniu.

(config)# ip dhcp excluded-address adres-IP(Początkowy adres IP) adres-IP(końcowy adres IP)

Wyłącza zdefiniowane w komendzie adresy IP, z puli przydzielanych przez serwer DHCP adresów.

(dhcp-config)# ip dhcp pool nazwa-puli

Tworzy nową pule protokołu DHCP.

(dhcp-config)# network sieć maska

Określa pulę adresów jakie będą dzierżawione przez serwer.

(dhcp-config)# default-router adres-IP(Adres IP bramy domyślnej)

Rozpoczyna propagację adres IP, bramy domyślnej.

(dhcp-config)# dns-server adres-IP(Adres IP serwera DNS)

Rozpoczyna propagację adresów IP, serwera/serwerów DNS.

(dhcp-config)# domain-name nazwa-domeny(nazwa-domeny.domena)

Określa nazwę domenową konfigurowanego serwera DHCP.

(dhcp-config)# lease {0-365(Dni) 0-23(Godziny) 0-59(Minuty) / infinite}

Określa okres dzierżawy adresów IP.

(dhcp-config)# option numer

Pozwala wybrać dodatkową opcje konfiguracyjną za pośrednictwem liczby.
* TFTP Cisco IP phonesoption 66.
* AP Lightweightoption 43.
* Client-name option 12.
* Default-routeroption 3.
* Domain-name option 15.
* Dns-serveroption 6.
* Lease option 58.
* Host option 1.
* SMTP option 69
* TFTP option 150.
* POP3 option 70.

Przykładowa konfiguracja opcji protokołu DHCP

(config)# ip dhcp pool nazwa-puli

Tworzy nową pule protokołu DHCP.

(dhcp-config)# option 15 ascii nazwa-domeny.com

Określa nazwę domenową serwera DHCP.

(dhcp-config)# option 66 ip adresy-IP

Rozpoczyna propagację adresów IP, serwera TFTP.

(dhcp-config)# option 42 ip adresy-IP

Rozpoczyna propagację adresów IP, serwera NTP.

(dhcp-config)# bootfile nazwa

Określa nazwę domyślnego obrazu bootowalnego, dla urządzenia końcowego.

Ruter jako klient DHCP

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip address dhcp

Włącza funkcję klienta DHCP na konfigurowanym interfejsie. (informacje o przyznanym adresie IP można uzyskać za pomocą następujących komend [show ip interface brief] oraz [show ip interface]).

(config-if)# no ip dhcp client request {[router(Opcja 3) / domain-name(Opcja 15) / dns-server(Opcja 6) / static-route(Opcja 33) / classless-static-route(Opcja 121) / vendor-specific(Opcja 43)]}

Blokuje proces uczenia się określonych w komendzie danych, za pomocą protokołu DHCP.
* router – Blokuje proces uczenia się trasy domyślnej za pomocą protokołu DHCP.
* domain-name – Blokuje proces uczenia się nazwy domeny za pomocą protokołu DHCP.
* dns-server – Blokuje proces uczenia się adresu serwera DNS za pomocą protokołu DHCP.
* static-route – Blokuje proces uczenia się tras statycznych za pomocą protokołu DHCP.
* classless-static-route – Blokuje proces uczenia się bezklasowych tras statycznych za pomocą protokołu DHCP.

Zaawansowana konfiguracja wiadomości protokołu DHCP

Przed przydzieleniem nowego adresu IP do hosta, serwer DHCP sprawdza jego dostępność za pomocą protokołu ICMP (ping). Jeśli nie otrzyma odpowiedzi po wysłaniu dwóch wiadomości ICMP, uzna dany adres za wolny i przydzieli go hosta.

(config)# ip dhcp ping packets 0-10(Ilość pakietów ICMP)

Określa ilość wysłanych pakietów ICMP.

(config)# ip dhcp ping timeout 100-10000(Milisekundy)

Ustala czas oczekiwania na odpowiedź ping w milisekundach.

Komendy Show, Clear i Debug

Komendy Show

Komendy SHOW dotyczące protokołu DHCP

# show ip dhcp binding

Wyświetla listę wydzierżawionych adresów IP, wraz z przypisanymi do nich adresami MAC jak iczasem dzierżawy.

# show ip dhcp conflict

Wyświetla listę adresów powodujących konflikty w adresacji sieci.

# show ip dhcp database

Wyświetla informacje o bazach danych protokołu DHCP, podłączonych do urządzenia lokalnego.

# show ip dhcp import

Wyświetla informacje protokołu DHCP, zaimportowane z innych urządzeń (Serwerów).

# show ip dhcp pool

Wyświetla informacje o ustawieniach wszystkich puli protokołu DHCP.

# show ip dhcp pool nazwa-puli

Wyświetla informacje o ustawieniach konkretnej puli protokołu DHCP.

# show ip dhcp server statistics

Wyświetla statystyki serwera na temat wysłanych jak i odebranych wiadomości protokołu DHCP.

# show ip dhcp relay information trusted-sources

Wyświetla informacje o zaufanych interfejsach agenta DHCP.

# show host

Wyświetla informacje pozyskane za pomocą serwera DHCP (Nazwę domeny czy adres IP serwera DNS).

# show ip interface interfejs

Wyświetla informację o danym interfejsie sieciowym, wraz z ustawieniami funkcji „IP helper-address”.

Komendy SHOW dotyczące protokołu DHCP w systemie Windows

C:\> arp -a

Wyświetla zawartość tablicy odwzorowania adresów MAC na adresy IP.

C:\> netstat -rn

Wyświetla zawartość lokalnej tablicy routingu.

C:\> ipconfig

Wyświetla adresację IP konfigurowanego urządzenia.

Komendy Clear

# clear ip dhcp binding [adres-IP]

Czyści dane o wydzierżawionych adresach / adresie IP.

# clear ip dhcp conflict

Czyści dane o występujących w sieci konfliktach, w adresacji IP.

# clear ip dhcp pool nazwa-puli

Czyści dane puli adresów IP.

# clear ip dhcp server statistics

Czyści dane statystyczne serwera DHCP.

Komendy Debug

# debug ip dhcp server events

Włącza debugowanie zwykłych czynności serwera DHCP.

# debug ip dhcp server packet

Włącza debugowanie procesu przypisywania adresów IP do adresów MAC.

Pozostałe tematy związane protokołem DHCP

DHCPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz