(Win) Konfiguracja ustawień sieciowych*

Konfiguracja ustawień sieciowych

Podstawowe komendy CLI

C:\rkkr> ipconfig

Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsów sieciowych.

C:\rkkr> ipconfig /all

Wyświetla szczegółowe informacje o konfiguracji interfejsów sieciowych.

C:\rkkr> ipconfig /allcompartments

Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsów sieciowych.

C:\rkkr> ipconfig /allcompartments /all

Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsów sieciowych.

C:\rkkr> ipconfig /release

Czyści konfigurację wszystkich interfejsów sieciowych.

C:\rkkr> ipconfig /renew

Podejmuje próbę uzyskania dynamicznych ustawień sieciowych na wszystkich interfejsach.

C:\rkkr> ipconfig /allcompartments /release [interfejs]

Czyści konfigurację wszystkich interfejsów sieciowych (IPv4).

C:\rkkr> ipconfig /allcompartments /renew [interfejs]

Podejmuje próbę uzyskania ustawień sieciowych na wszystkich interfejsach sieciowych (IPv4).

C:\rkkr> ipconfig /allcompartments /release6 [interfejs]

Czyści konfigurację wszystkich interfejsów sieciowych (IPv6).

C:\rkkr> ipconfig /allcompartments /renew6 [interfejs]

Podejmuje próbę uzyskania ustawień sieciowych na wszystkich interfejsach sieciowych (IPv6).

C:\rkkr> ipconfig /allcompartments /flushdns

Czyści pamięć „Cash” (DNS).

C:\rkkr> ipconfig /allcompartments /registerdns

Przywraca adresy serwerów DNS za pomocą protokołu DHCP.

C:\rkkr> ipconfig /allcompartments /displaydns

Wyświetla zawartość pamięci „Cash” (DNS).

Komenda NetSh

Konfiguracja adresacji statycznej

C:\rkkr> netsh interface ip show config

Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsów sieciowych.

C:\rkkr> netsh interface ip set address name=interfejs source=static addr=adres-IP mask=maska gateway=adres-IP gwmetric=metryka

Xxx

C:\rkkr> netsh interface ip set dns name=interfejs source=static addr=adres-IP

Nadpisuje obecny adres serwera DNS.

C:\rkkr> netsh interface ip add dns name=interfejs addr=adres-IP-1

Dodaje adres IP, głównego serwera DNS.

C:\rkkr> netsh interface ip add dns name=interfejs addr=adres-IP-2 index=2

Dodaje adres IP, zapasowego serwera DNS.

C:\rkkr> netsh interface ip set wins name=interfejs source=static addr=adres-IP

Dodaje adres serwera WINS.

Konfiguracja adresacji dynamicznej

C:\rkkr> netsh interface ip set address name=interfejs source=dhcp

Dynamiczne uzupełnia adresację interfejsu.

C:\rkkr> netsh interface ip set dns name=interfejs source=dhcp

Dynamiczne uzupełnia adresację interfejsu (DNS).

Zapisywanie i przywracanie ustawień do pliku

C:\rkkr> netsh -c interface dump > c:\ścieżka\do\pliku.txt

Zapisuje ustawienia sieciowe w podanym pliku tekstowym.

C:\rkkr> netsh -f c:\ścieżka\do\pliku.txt

Przywraca ustawienia sieciowe z podanego pliku tekstowego.

Inne przydatne komendy CLI

C:\rkkr> netstat

Wyświetla aktywne sesje TCP.

C:\rkkr> arpa

Wyświetla zawartość tablicy ARP.

C:\rkkr> route print

Wyświetla zawartość tablicy routingu.

C:\rkkr> hostname

Wyświetla nazwę lokalnego urządzenia (Komputera PC).

C:\rkkr> nslookup [ENTER] nazwa-domenowa

Wyświetla adres IP przypisany do podanej nazwy.

C:\rkkr> nbtstat

Xxx

C:\rkkr> telnet

Xxx

C:\rkkr> ftp

Xxx

C:\rkkr> tracert

Xxx

C:\rkkr> ping adres-IP

Xxx

Pozostałe tematy związane z systemem Windows

System Windows 10

System Windows serwer 2019

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz