(Ts) Narzędzia Troubleshooting-u*

Narzędzia Troubleshooting-u

Metody uzyskiwania informacji

 • Troubleshooting information collection – Informacje uzyskane podczas rozwiązywania bieżących problemów.
 • Baseline information collection – Informacje uzyskane podczas normalnego funkcjonowania sieci.
 • Network event information – Informacje uzyskane za pomocą wiadomości systemowych urządzań sieciowych.

Podstawowe narzędzia

 • CLI – Umożliwia bieżące śledzenie aktywności danego urządzenia.
 • GUI – W przejrzysty graficzny sposób przedstawia aktywność danego urządzenia.
 • Recovery Tools – Umożliwia zapisywanie konfiguracji wielu urządzeń w bezpiecznym miejscu.
 • Logging tools – Umożliwia śledzenie aktywności wielu urządzeń.
 • NTP – Określa czas wystąpienia danego zdarzenia.
 • NetFlow – Monitoruje aktywność sieciową interfejsów.
 • IP SLA – Monitoruję osiągalność wyznaczonego adresu IP.
 • SNMP – Umożliwia zaawansowane śledzenie aktywności wielu urządzeń.
 • Cisco Support – Prowadzi wsparci za pomocą serwisów CMS bądź TAC.

Komenda Ping oraz Traceroute

Możliwe przyczyny braku odpowiedzi na pakiet ICPM

 • Lista ACL blikująca ruch sieciowy po adresach IP czy portach TCP, UDP (List ACL nie może filtrować ruchu wychodzącego, zainicjonowanego przez urządzenie, na którym sama powstała jak i funkcjonuje).
 • Funkcja „PortSecurity” włączona na przełączniku w celu filtrowania np. adresów MAC, może wyłączyć interfejs blokując tym samym cały ruch na niego przychodzący bądź z niego wychodzący.
 • Złe ustawienia trasy domyślnej w tablicy routingu, mogą kierować nadpływający ruch sieciowy w złym kierunku.
 • Błędna adresacja urządzeń, może spowodować przypisanie złych adresów IP należących do innej sieci.
 • Problemy na warstwie drugiej oraz pierwszej modelu OSI, mogą zablokować połączenie sieciowe.
 • Błędna konfiguracja serwera DHCP, mogła spowodować przypisanie błędnego adresu IP, maski czy adresu bramy D.
 • Wadliwa konfiguracja połączenia Trunk-owego, mogła wpłynąć na gubienie pakietów pomiędzy przełącznikiem a ruterem.

Jeżeli pakiet ICPM dotrze do bramy domyślnej, to można założyć, że

 • Adres IP bramy domyślnej jest osiągalny z poziomu hosta.
 • Sieć lan przepuszcza ruch unicast pomiędzy hostem a bramą domyślną.
 • Przełącznik uczy się adresów MAC nadchodzących na jego interfejsy, w ramkach Ethernetowych.
 • Zaszła wymiana danych pomiędzy hostem a bramą domyślną, mająca na celu obopólną nauką adresów MAC za pomocą protokołu APR (Address Resolution Protocol).

Zasada działania komendy Traceroute

 1. Host wysyła pakiet ICMP z ustawioną wartością TTL na 1.
 2. Ruter otrzymuje pakiet ICMP, zmniejszając jogo wartość TTL na 0.
 3. Ruter uznaje, że pakiet przekroczył maksymalną drogę a jego sieć docelowa jest nieosiągalną.
 4. Ruter odsyła pakiet ICMP z informacją o nieosiągalności sieci docelowej.
 5. Host wysyła pakiet ICMP, z wartością TTL zwiększoną o 1.

Wysyłanie wiadomości ICMP

# ping adres-IP [size 36-18024(100)(Datagram size) / repeat 1-2147483647(5) / timeout 0-3600(2) / source {adres-IP / interfejs} / df-bit(Don’t fragment bit)]

Xxx

Hardware Troubleshooting

Komendy SHOW

# show processes cpu

Wyświetla poziom utylizacji procesora CPU.

# show memory

Wyświetla zsumaryzowane informacje na temat procesów przetrzymywanych w pamięci.

# show interfaces interfejs

Wyświetla informacje dotyczące danego interfejsu.

# show platform

Wyświetla szczegółowe informacje na temat danego urządzenia.

Zaawansowana filtracja komend SHOW

Komendy SHOW

# show komenda | begin wyrażenie

Wyświetla wydruk komendy Show zaczynając do linii zawierającej dane wyrażenie.

# show komenda | count wyrażenie

Wyświetla ilość linii komendy Show zawierających dane wyrażenie.

# show komenda | exclude wyrażenie

Wyświetla linie komendy Show nie zawierające danego wyrażenia.

# show komenda | include wyrażenie

Wyświetla linie komendy Show zawierające dane wyrażenie.

# show komenda | redirect zasób

Przekierowuje wydruk komendy show na dany zasób (Docelowy plik nie musi istnieć).

# show komenda | append zasób

Przekierowuje wydruk komendy show na dany zasób (Docelowy plik musi istnieć).

# show komenda | tee zasób

Przesyła wydruk komendy show na dany zasób.

# show komenda | section sekcja

Wyświetla określoną sekcje komendy Show.

Linux-owe komendy w systemie Cisco IOS

Więcej informacji na temat komend Linux-owych w systemie IOS, dostępnych jest w artykule: Linux w systemie IOS.

(config)# shell processing full

Aktywuje dostęp do komend Linux-owych.

# show shell functions [brief]

Wyświetla wszystkie dostępne komendy Linux-owe.

# show komenda-show | grep fraza

Wyświetla zawartość wiersza zawierającego podaną frazę (Case sensitive).

# show komenda-show | grep fraza | wc -l

Wyświetla ilość wierszy zawierających podaną frazę.

Pozostałe tematy związane z Troubleshooting-iem

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz