(T) Rodzaje ruchu / topologii sieciowych*

Rodzaje ruchu sieciowego

 • Unicast – Ruch kierowany do pojedynczego urządzenia docelowego.
 • Multicast – Ruch kierowany do wielu urządzeń docelowych.
 • Broadcast – Ruch kierowany do wszystkich dostępnych urządzeń, znajdujących się w jednej domenie rozgłoszeni-owej.
  • Local Broadcast – Adres rozgłoszeniowy (255.255.255.255).
  • Subnet Broadcast Address – Adres rozgłoszeniowy sieci bezklasowej (Np. dla sieci 10.1.1.0/24 będzie to adres 10.1.1.255).
  • Network Broadcast Address – Adres rozgłoszeniowy sieci klasowej.
 • Anycast – Ruch kierowany do najbliższego urządzenia, wykorzystywany w adresacji IPv6 umożliwia współdzielenie przez wiele urządzeń jednego tego samego adresu IPv6, dzięki czemu globalne tablicę trasowania będą kierowały nadchodzący pakiety do najbliższego urządzenia o tym samym adresie.
Adres rozgłoszeniowy „Broadcast” nie jest przepuszczany przez rutery.
Komenda [no ip directed-broadcast] umożliwia przekazywania ruchu „Subnet Broadcast” przez rutery.

Rodzaje topologii sieciowych

Rodzaje topologii sieciowych

 • Rodzaje topologii sieci WAN:
  • Point to point topology
  • Hub and spoke topology
  • Full mesh topology
  • Partial mesh topology
 • Rodzaje topologii sieci LAN:
  • Star topology
  • Extended Star topology or Hybrid
  • Bus topology
  • Ring topology

Inne rodzaje sieci

 • Sieć rozgłoszeni-owa (Broadcast Network) – Stanowi wydzieloną sieć, w której pakiety rozgłoszeni-owe (Broadcast) wysłane z jednego punktu źródłowego, trafią na wszystkie inne urządzenia znajdujące się w sieci lokalnej (rutery bądź sieci wirtualne VLAN blokują rozprzestrzenianie się tego rodzaju wiadomości w Internecie).
Topologia NBMA (Non Broadcast Multi Access)
 • NBMA (Non Broadcast Multi Access) – Sieć, w której nie występuje ruch multicast ani broadcast, a komunikacja jest możliwa jedynie dzięki pakietom kierowanym na adresy unicast. W powyższym przykładzie ruter HQ jest połączony jednym kablem serialowym do dwóch innych ruterów, przy użyciu sieci opartej o technologię Frame Relay lub ATM co uniemożliwia mu nawiązanie relacji sąsiedztwa z innymi urządzeniami w sieci (ATM i Frame Relay nie wspierają komunikacji multicast niezbędnej do nawiązania takiej relacji) w takim przypadku administrator musi ręcznie skonfigurować relację sąsiedztwa lub wykorzystać tunelowanie VPN wspierające wiadomości multicast.
 • Innym ważnym aspektem dotyczącym protokołu EIGRP oraz RIP w kontekście sieci NBMA jest funkcjonalność podzielonego horyzontu (Split Horizon), która w powyższym przykładzie uniemożliwia ruterowi HQ przekazanie informacji otrzymanych od rutera BR1 do rutera BR2.
Rodzaje topologii sieciowych

Rodzaje modeli sieciowych

 • Proces Same-Layer Interaction – Zachodzi pomiędzy dwoma urządzeniami, wymieniającymi dane na poziomie jednej, tej samej warstwy modelu OSI.
 • Proces Adjacent-Layer Interaction – Zachodzi na jednym urządzeniu pomiędzy różnymi warstwami modelu OSI.
 • Funkcja End-to-end delivery – Jest realizowana w warstwie trzeciej za pomocą warstwy czwartej. Stanowi gwarancje dostarczenia całości przesyłanych danych, od urządzenia źródłowego do docelowego.

Pozostałe tematy związane z podstawami sieci

Podstawy sieci komputerowych

Warstwy modelu OSI

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz