(T) Pojęcie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest terminem interdyscyplinarnym, badanym i opisywanym przez wiele dziedzin nauki. Należą do nich historia, psychologia, socjologia, nauki prawne, politologia oraz wiele innych. Różnorodność dziedzin, zajmujących się tym zagadnieniem, pokazuje jak złożony i bogaty w definicje jest to termin. W podstawowym znaczeniu etymologicznym z języka łacińskiego, słowo bezpieczeństwo „securitas” składa się z dwóch członów: „sine” (bez) i „cura” (zmartwienie, strach, obawa), rozpatrując bezpieczeństwo, jako stan braku zmartwień, strachu i obaw. Natomiast słownik nauk społecznych UNESCO, autorstwa Daniela Lernera rozpatruje opisywane pojęcie następująco „W najbardziej dosłownym znaczeniu bezpieczeństwo jest właściwie identyczne z pewnością (safety) i oznacza brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę przed nim”. Należy zwrócić tu uwagę na nierozłączny element występujący w parze z rozpatrywanym pojęciem, a jest nim niebezpieczeństwo, będące przyczyną występowania stanu zagrożenia. Przed którym chcąc się chronić, dążąc do stanu własnego bezpieczeństwa. Jest to pragnienie zakorzenione w naszej psychice, dlatego jego spełnienie zapewnia nam dużo lepsze samopoczucie, umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym nas świecie. Zaspokojenie obaw, co do naszego losu jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia przed nami życie, dlatego tak ważne abyśmy umieli o nie zadbać. Szczególnie w czasach współczesnych, dynamika zmieniającego się świata wymaga od ludzi szybkiego dostosowania się do panujących zasad i unikania nowych zagrożeń. Dodatkowo rozwój technologii na zawsze zmienił pojęcie bezpieczeństwa dodając do niego wiele nowych zagadnień. Zagrożone obecnie jest nie tylko nasze zdrowie czy życie, ale również dane osobowe, poufne informacje czy pieniądze zmagazynowane w postaci zer i jedynek w każdym zakątku naszego globu. Informacja stała się na tyle znaczącą „walutą”, że wielkie mocarstwa zamiast walki o surowce, coraz częściej zwracają się w stronę informatyków, mogących wykraść dane o technologii przeciwnika baz narażania się na poniesienie straty własnych.

Pozostałe tematy związane z bezpieczeństwem

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz