(S) UDP

UDP (User Datagram Protocol)

# Szczegółowy opis protokołu UDP znajduje się w artykule: Warstwa czwarta modelu OSI.

Protokół UDP – Został opisany w dokumencie RFC 793.
Budowa nagłówka protokołu UDP
  • Connectionless – Protokół UDP nie nawiązuje sesji pomiędzy urządzeniami, a tym samym nie gwarantuje dostarczenia danych do odbiorcy, zapewniając przy tym większą wydajność.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz