(s) Two-Tier Campus Design

Two-Tier Campus Design

  • Model sieciowy wykorzystujący warstwę Dostępu jak i warstwę Dystrybucji z pominięciem warstwy Rdzenia. Jego stosowanie jest polecane w przypadku sieci obsługujących mniej niż 2000 pracowników bądź w przypadku sieci nie posiadających złożonych wzorów aplikacji.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 29 lipca 2020

    […] Hierarchy – Dzieli sieć kampusową na warstwy (Hierarchical Design) z których każda pełni inną funkcje. Podział ten ułatwia proces wdrażania a następnie zarządzania siecią, przy jednoczesnym umożliwieniu dalszej jej rozbudowy. Wyróżnia się dwa modele sieci Hierarchicznej: Three-Tier Campus Design oraz Two-Tier Campus Design. […]

Dodaj komentarz