(S) @setter

@setter

 • Wbudowana funkcja Python, umożliwiająca edycję właściwości obiektu.
# Definicja nowej klasy:
class NewClass:
  # Zmienna Class Attributes:
  class_attributes = 0

  # Metoda specjalna Init, wykonywana na samym początku, po inicjacji nowej instancji.
  def __init__(self, name, age):
    self._name = name
    self._age = age

  @property
  def age(self):
    return self._age

  @age.setter
  def age(self, new_age):
    if new_age < 0:
      self._age = 0
    else:
      self._age = new_age


if __name__ == '__main__':

  # Aktywacja nowej instancji clasy NewClass:
  user = NewClass("Robert", 26)

  # Wyświetlenie wieku:
  print(user.age)

  # Zmiana / wyświetlenie wieku:
  user.age = 50
  print(user.age)

# Wyświetli:
26
50
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 11 maja 2020

  […] @setter – Wbudowana funkcja Python, umożliwiająca edycję właściwości obiektu. […]

Dodaj komentarz