(S) QListWidget*

QListWidget

  • Lista umożliwiająca wybranie jednej z dostępnych pozycji.

Public Functions

  • QListWidget.addItems(List) – Przypisuje listę zawierającą wyświetlane pozycje.

Signals

Przekazywanie parametrów metodzie wykonywanej za pomocą funkcji connect jest możliwe za pomocą Partial.

  • QListWidget.currentItemChanged.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po zaznaczeniu jednej z dostępnych pozycji.
  • QListWidget.currentTextChanged.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po zaznaczeniu jednej z dostępnych pozycji.
  • QListWidget.itemDoubleClicked.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po dwukrotnym naciśnięciu jednej z dostępnych pozycji.
  • QListWidget.itemClicked.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po naciśnięciu jednej z dostępnych pozycji.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 16 lutego 2021

    […] QListWidget – […]

Dodaj komentarz