(S) QLineEdit*

QLineEdit

 • Pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie tekstu przez użytkownika.

Public Functions

 • QLineEdit.setMaxLength(Int) – Definiuje maksymalną dopuszczalną do wpisania, ilość znaków.
 • QLineEdit.setPlaceholderText(string) – Wstawia domyślny tekst (Nie edytowalny, znika po wprowadzeniu nowej wartości).
 • QLineEdit.setText(string) – Wstawia domyślny tekst (Edytowalny).
 • QLineEdit.setReadOnly(boolean) – Blokuje możliwość wpisania tekstu.
 • QLineEdit.setInputMask(string) – Określa wzorzec tekstu jaki może być wpisany. Np. „000.000.000.000;_”.

Signals

Przekazywanie parametrów metodzie wykonywanej za pomocą funkcji connect jest możliwe za pomocą Partial.

 • QLineEdit.returnPressed.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po naciśnięciu przycisku Enter.
 • QLineEdit.selectionChanged.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po dwukrotnym naciśnięciu lewego przycisku myszki.
 • QLineEdit.textEdited.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po zmianie zawartości pola Line Edit (Zmiana moe być dokonana przez uytkownika bądź inną metode programu).
 • QLineEdit.textChanged.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po zmianie zawartości pola Line Edit (Zmiana musi być dokonana przez uytkonika).
 • QLineEdit.editingFinished.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po naciśnięciu klawisza Enter, pod czas edycji pola Line Edit.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz