(S) MTU

MTU (Maximum Transit Unit)

Określa maksymalną wielkość przesyłanego segmentu TCP, liczonego bez nagłówka. Wartość ta wskazuje jak duży pakiet może być przesłany przez sieć bez dodatkowej fragmentacji (Wartość MSS określająca dane użyteczne w raz z nagłówkiem musi być mniejsza do wartości MTU).

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz