(S) MSS

MSS (Maximum Segment Size)

Określa maksymalną wielkość przesyłanego segmentu TCP, liczonego bez nagłówka, a tym samym wskazuje jak duży pakiet może być przesłany przez sieć bez dodatkowej fragmentacji (Wartość MSS określa dane użyteczne, związku z tym musi być mniejsza do wartości MTU, która oprócz danych użytecznych zawiera wszystkie nagłówki warstwy 4, 3 oraz 2).

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz