(S) Router Preference

IPv6 Router Preference

Wartość priorytetu rutera rozgłaszającego wiadomości RA, która posiada realny wpływ na proces wyboru bramy domyślnej, względem urządzenia końcowego. Wartość ta jest szczególnie przydatna w sieci posiadającej więcej niż jedną bramę domyślną.

Wartość priorytetu Router Preference (ND Advertised Default Route Preference) jest rozgłaszana przez protokół ICMPv6 w wiadomościach Router Advertisement.

# Szczegółowe informacje na temat wartości czasów związanych z protokołem IPv6, zostały opisane w artykule: Przydzielanie adresów (SLAAC).

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz