(S) Preferred Lifetime

IPv6 Preferred Lifetime

Określa czas przez jaki adres IPv6 jest adresem preferowanym (Preferred Address), zanim przejdzie w stan przestarzały (Deprecated Address).

SLAAC stany adresów IPv6

  • Tentative Address – Dynamicznie przypisany, bądź statycznie przyznany adres IPv6, podlegający weryfikacji w procesie DAD. Związku z tym nie jest to jeszcze adres przypisany do żadnego z interfejsów sieciowych, a wszelki ruch na niego kierowany, poza wiadomościami Neighbor Discovery (Wykorzystywanymi w procesie DAD) zostanie porzucony.
  • Valid Address – Adres IPv6 będący adresem preferowanym (Preferred Address) bądź przestarzałym (Deprecated Address), wykorzystywanym jako źródłowy bądź docelowy adres wysyłanych bądź też odbieranych pakietów IPv6. Okres przez jaki adres ten pozostaje ważny (Valid) jest zdefiniowany w wiadomościach RA.
    • Preferred Address – Adres IPv6 zweryfikowany za pomocą funkcji DAD, aktywnie wykorzystywany do nadawania oraz obierania pakietów, jest wykorzystywany do inicjowania nowych połączeń jako preferowany adres źródłowy.
    • Deprecated Address – Adres IPv6 wykorzystywany do nadawania oraz obierania pakietów w celu zachowania kompatybilności z aktywnymi sejmami np. TCP. Nie może być wykorzystywany do inicjowania nowych połączeń.
  • Invalid Address – Adres IPv6 którego czas (Valid Lifetime) upłynął, nie jest on już aktywnie wykorzystywany do nadawania czy obierania pakietów IPv6.

# Szczegółowe informacje na temat wartości czasów związanych z protokołem IPv6, zostały opisane w artykule: Przydzielanie adresów (SLAAC).

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz