(S) Router Lifetime

IPv6 Router Lifetime

Czas przez jaki urządzenie końcowe, powinno uważać ruter rozgłaszający wiadomości RA, za bramę domyślną (Czas ten zostaje zresetowany po otrzymaniu nowej wiadomości RA, domyślnie wysyłanej co 200 sekund) (Wartość 0 oznacza że dany ruter nie powinien być brany pod uwagę, jako urządzenie pełniące rolę bramy domyślnej, względem danego urządzenia końcowego)

Wartość czasu Router Lifetime (ND Router Advertisement Live) jest rozgłaszana przez protokół ICMPv6 w wiadomościach Router Advertisement.

# Szczegółowe informacje na temat wartości czasów związanych z protokołem IPv6, zostały opisane w artykule: Przydzielanie adresów (SLAAC).

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz