(S) Class Methods

Class Methods

 • Metody klasowe nie są powiązane z poszczególnymi instancjami klasy, a samą klasą.
Przykładowe użycie Class Methods:


class Device:
  DEVICES_TYPE = ["cisco_iosxe", "cisco_ios"]
  class_attributes = 0

  def __init__(self, name, hostname, ios_type) -> None:
    self.name = name
    self.hostname = hostname
    self.ios_type = ios_type
    Device.class_attributes += 1

  def __repr__(self) -> str:
    return f"<Device object({self.name}, {self.hostname}, {self.ios_type})>"

  @classmethod # Metoda klasy tworząca pre-definiowany obiekt.
  def cisco_iosxe(cls, name, hostname):
    return cls(name, hostname, cls.DEVICES_TYPE[0])

  @classmethod
  def cisco_ios(cls, name, hostname):
    return cls(name, hostname, cls.DEVICES_TYPE[1])

  @classmethod # Metoda klasy zwracająca ilość stworzonych obiektów.
  def count(cls):
    return cls.class_attributesif __name__ == "__main__":
  rkkr_lab1 = Device("RKKR-LAB-1", "192.168.1.1", "cisco_iosxe")
  print(rkkr_lab1)
  rkkr_lab2 = Device.cisco_ios("RKKR-LAB-2", "192.168.1.2")
  print(rkkr_lab2)
  print(Device.count()


# Wydruk:
# <Device object(RKKR-LAB-1, 192.168.1.1, cisco_iosxe)>
# <Device object(RKKR-LAB-2, 192.168.1.2, cisco_ios)>
# 2

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 10 maja 2020

  […] Link do przykładowego użycia Class Methods […]

Dodaj komentarz