(S) Argument Arbitralny

Argument Arbitralny

Przykład argumentu arbitralnego:

def nazwa_funkcji(*args):
	
	# Po kolei wyświetla wszystkie przekazane argumenty.
	for argument  in args:
		print(argument)

# Podstawowa metoda przekazywania argumentów do funkcji:
nazwa_funkcji("RKKR-1", "RKKR-2")

# Przekazywanie argumentów za pomocą listy:
arguments = ["RKKR-1", "RKKR-2"]
nazwa_funkcji(*arguments)
Przykład argumentu arbitralnego, przetrzymującego argumenty w postaci słownika:

def nazwa_funkcji(**kwargs):
	
	# Wyświetla wartości przekazanych argumentów:
	for argument in kwargs:
		print(kwargs[argument])

# Podstawowa metoda przekazywania argumentów do funkcji:
nazwa_funkcji(argument1=1 , argument2=2, argument3=3)

# Przekazywanie argumentów za pomocą słownika:
arguments = {"argument1":1 , "argument2":2, "argument3":3}
nazwa_funkcji(**arguments)
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 25 maja 2020

    […] Argument arbitralny (*args). […]

Dodaj komentarz