(S) APIPA

APIPA (Automatic Private IP Addressing)

Adres IPv4, automatycznie przypisywany do interfejsu sieciowego, w przypadku braku możliwości pozyskania adresu za pomocą protokołu DHCP. Np. w sytuacji gdy serwer DHCP został źle skonfigurowany bądź jest niedostępny.

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz