(S) INTERFEJS SERIALOWY

Interfejs serialowy

Interfejs serialowy składa się z dwóch niezależnych jak i niepołączonych ze sobą elementów (TX oraz RX). TX służy do nadawania ruchu sieciowego, natomiast RX do jego odbierania. Tym samym ruch sieciowy kierowany na adres IP przypisany do lokalnego interfejsu serialowego, musi być najpierw wysłany do sąsiedniego rutera skąd będzie przekierowany z powrotem.

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz