(S) Asymmetric Routing

Routing Asymetryczny

Routing Asymetryczny występuje gdy droga powrotna wysłanego pakietu jest inna, niż ta którą podążał do celu. Sytuacja ta może powodować komplikacje związane z kolejkowaniem wysyłanych wiadomości np. utrudniając komunikację TCP lub zupełnie ją blokując. Przykładem takiej sytuacji jest użycie protokołu HSRP na przełącznikach warstwy trzeciej, przy zastosowaniu redundantnego podłączenia z przełącznikami L2 warstwy dostępowej. W sytuacji tej powracające pakiety odebrane przez urządzenie, które nie uczestniczyło w danej transmisji, nie będą posiadać adresu MAC nadawcy w swojej tablicy (ARP cache), przez co ruch ten zostanie odebrany jako nieznany ruch unicast-owy a tym samym zostanie odrzucony.

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz