(S) Adjacency Table*

Adjacency Table

Tablica Adjacency Table, zwana jest inaczej AIB (Adjacency Information Base).
 • Domyślnie procesor warstwy trzeciej (Layer 3 Engine) przetrzymuje w tablicy routingu dane dotyczące sieci docelowej, wraz z adresem IP następnego przeskoku. Natomiast w tablicy ARP informacje warstwy drugiej, takie jak adres MAC, odpowiadający powyżej wspomnianemu adresowi następnego przeskoku. Obydwie tablice są przetrzymywane niezależnie, jednak dane w nich zawarte są niezbędne do stworzenia poprawnego pakietu (Adres IP) oraz ramki Ethernet-owej (Adres MAC).
 • W funkcji CFE, rolę tablicy routingu przejmuje tablica FIB, natomiast rolę tablicy ARP przejmuje tablica sąsiedztwa Adjacency Table.
 • Zawartość tablicy „Adjacency Table” jest uzupełniana na podstawie zawartości pamięci ARP cache lokalnego urządzenia sieciowego. Może jednak zaistnieć sytuacja (zwana „CEF glean”) w której to tablica ARP nie posiada adresu MAC przypisanego do address IP następnego przeskoku dla danego wyjścia (Next Hop Interface), wymuszając tym samym użycie silnika warstwy trzeciej (CPU), mającego nadać zapytanie ARP.  W czasie oczekiwania na odpowiedź protokołu ARP, wszelkie pakiety kierowane do danej sieci docelowej są natychmiast porzucane, aby nie spowodować wysłania duplikowanego zapytania ARP, co nazywamy ARP throttling / throttling adjacency. Jeśli odpowiedź ARP nie nadejdzie w ciągu 2 sekund zostaje ponowiona, do momentu otrzymania odpowiedzi zawierającej adres MAC, który od razu zostanie wpisany do tablicy sąsiedztwa (Adjacency Table).
 • Tablica sąsiedztwa (Adjacency Table) zawiera wpisy znajdujące się w różnym stanie. A są one następujące:
  • Stan Glean Adjacency – Występuje w przypadku braku adresu MAC, przypisanego do address IP następnego przeskoku.
  • Stan Null adjacency – Jest używany dla pakietów kierowanych na interfejs NULL (Jest to interfejs logiczny używany przez routery jak i przełączniki do usuwania pakietów bez ich dalszego przetwarzania).
  • Stan Drop Adjacency – Jest skierowany dla pakietów które nie mogą być normalnie przetworzone (np. w przypadku błędu enkapsulacji, niewspieranego protokołu bądź też braku aktualnej trasy) (Komenda [show cef drop]).
  • Stan Discard Adjacency – Występuje w przypadku pakietów odrzucony z powodu działań podjętych przez listy ACL czy kierowanych na wirtualny interfejs Looback.
  • Stan Punt Adjacency – Występuje w przypadku pakietów wymagających dodatkowego przetworzenia przez procesor (RP) (Komenda [show cef not-cef-switched]).
 • Zawartość tablicy sąsiedztwa (Adjacency Table) można wyświetlić za pomocą komendy [show adjacency [summary / detail]], [show adjacency interfejs [detail]], [show adjacency vlan vlan-ID [detail]].

Ważne komendy SHOW dotyczące tablicy Adjacency Table

# show ip cef adjacency {interfejs-wychodzący adres-IP-następnego-przeskoku [detail] / drop / glean / null / punt}

Wyświetla sieci docelowe, osiągalne za pomocą kombinacji wskazanego interfejsu wyjściowego jak i adresu następnego przeskoku.

# show adjacency {summary / detail / interfejs [detail] / adres-IP [detail] / vlan vlan-ID}

Wyświetla zawartość tablicy Adjacency Table:
* summary – Wyświetla podsumowanie zawartości tablicy Adjacency Table.
* detail – Wyświetla szczegółowe informację na temat wyświetlanego adresu /adresów następnego przeskoku.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz