(Lx) Połączenie serialowe*

Konfiguracja połączenia serialowego

Konfiguracja połączenia serialowego COM

Server:/$ dmesg | grep tty

Wyświetla dostępne połączenia konsolowe COM.

Server:/$ apt-get install minicom

Instaluje program do zarządzania połączeniami serialowymi.

Server:/$ minicom -s

Przechodzi do menu konfiguracji programu Minicom.

Server:/$ minicom

Odpala program Minicom. Następujące skróty klawiszowe powodują:
* CTRL-A Z – Przechodzi do menu pomocy.
*CTRL-A X – Wychodzi z programu.

Pozostałe tematy związane z systemem Linux

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz