(KP) Point to Point Frame Relay

Konfiguracja przykładowa

Topologia sieci

Point to Point Frame Relay

Konfiguracja routera ISP

ISP(config)# interface serial0/1
ISP(config-if)# encapsulation frame-relay
ISP(config-if)# frame-relay lmi-type cisco

ISP(config-if)# frame-relay intf-type dce

ISP(config-if)# interface serial0/2
ISP(config-if)# encapsulation frame-relay
ISP(config-if)# frame-relay lmi-type cisco
ISP(config-if)# frame-relay intf-type dce

ISP(config-if)# frame-relay switching

ISP(config)# connect FR1 serial0/1 101 serial0/2 201

Konfiguracja rutera R10

R10(config)# interface serial0/0

R10(config-if)# encapsulation frame-relay

R10(config-if)# frame-relay lmi-type cisco

R10(config-if)# bandwidth 64000

R10(config-if)# ip address 10.1.1.1

R10(config-if)# frame-relay interface-dlci 101

R10(config-if)# no shutdown

Konfiguracja rutera R11

R11(config)# interface serial0/0

R11(config-if)# encapsulation frame-relay

R11(config-if)# frame-relay lmi-type cisco

R11(config-if)# bandwidth 64000

R11(config-if)# ip address 10.1.1.2

R11(config-if)# frame-relay interface-dlci 201

R11(config-if)# no shutdown

Point to Point Frame Relay (Subinterface)

Konfiguracja routera ISP

ISP(config)# interface serial0/1
ISP(config-if)# encapsulation frame-relay
ISP(config-if)# frame-relay lmi-type cisco

ISP(config-if)# frame-relay intf-type dce

ISP(config-if)# interface serial0/2
ISP(config-if)# encapsulation frame-relay
ISP(config-if)# frame-relay lmi-type cisco
ISP(config-if)# frame-relay intf-type dce

ISP(config-if)# frame-relay switching

ISP(config)# connect FR1 serial0/1 101 serial0/2 201

Konfiguracja rutera R10

R10(config)# interface serial0/0

R10(config-if)# encapsulation frame-relay

R10(config-if)# frame-relay lmi-type cisco

R10(config-if)# interface serial s0/0.101

R10(config-subif)# bandwidth 64000

R10(config-subif)# ip address 10.1.1.1

R10(config-subif)# frame-relay interface-dlci 101

R10(config-subif)# no shutdown

Konfiguracja rutera R11

R11(config)# interface serial0/0

R11(config-if)# encapsulation frame-relay

R11(config-if)# frame-relay lmi-type cisco

R11(config-if)# interface serial s0/0.102

R11(config-subif)# bandwidth 64000

R11(config-subif)# ip address 10.1.1.2

R11(config-subif)# frame-relay interface-dlci 201

R11(config-subif)# no shutdown

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz