Konfiguracja serwera DNS

Server:~# nano /etc/hosts

Przechodzi do pliku konfiguracyjnego lokalnej bazy DNS.

Server:~# nslookup

Wyświetla

Server:~# dig

Wyświetla

Server:~# host

Wyświetla
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz