(K) Debugging, Logging and Syslog*

Debugging, Logging and Syslog

Debugging

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> edit protocol …

Przechodzi do poziomu konfiguracji wybranego protokołu.

[edit protocol …] rkkr@vMX> edit traceoptions

Przechodzi do poziomu konfiguracji funkcji debugowania (Debugging).

[edit protocol … traceoptions] rkkr@vMX> set file nazwa-pliku

Definiuje nazwę pliku, w którym będą zapisywane zrzuty z debugowania (Debugging).

[edit protocol … traceoptions] rkkr@vMX> set flag zdarzenie

Określa jakie zdarzenia zostaną zapisane we wskazanym pliku.

[edit protocol … traceoptions] rkkr@vMX> run show log nazwa-pliku

Wyświetla zawartość wskazanego pliku.

Logging

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Komendy Show Logging

[edit] rkkr@vMX> show system syslog

Wyświetla konfigurację funkcji logowania (Logging).

[edit] rkkr@vMX> run show log messages

Wyświetla wszystkie wiadomości zapisane dzięki funkcji logowania (Logging).

[edit] rkkr@vMX> run monitor start messages

Aktywuje bieżące wyświetlanie komunikatów / logów (terminal monitor w Cisco).

[edit] rkkr@vMX> run monitor stop

Dezaktywuje bieżące wyświetlanie komunikatów / logów (terminal monitor w Cisco).

Syslog

rkkr@vMX> configure [Private / Exclusive / Dynamic / Batch]

Przechodzi do wybranego trybu konfiguracji systemu JunOs.

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

[edit] rkkr@vMX> Xxx

Xxx

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem JunOs

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz