(T) Wirtualizacja*

Wirtualizacja

Wstęp do wirtualizacji

 • Zalety wirtualizacji:
  • Zmniejsza koszty sprzętowe (Reduced Hardware Sosts).
  • Efektywnie wykorzystuję dostępną moc obliczeniową (Efficient Utilization of Hardware).
  • Umożliwia elastyczne dodawanie / usuwanie maszyn wirtualnych (Elasticity).
  • Umożliwia centralne zarządzanie wieloma maszynami wirtualnymi (Management Centralization).
  • Umożliwia przywracanie maszyn wirtualnych po awarii, na innym serwerze (Redundancy and Backups).
 • Ważne pojęcia dotyczące wirtualizacji:
  • Migawka (Snapshot) – Jednorazowa tudzież cyklicznie wykonywana kopia maszyny wirtualnej, z określonego czasu jej funkcjonowania. Umożliwia pełne przywrócenie maszyny wirtualnej po np. awarii tudzież wykonaniu na niej nieodwracalnej zmiany. Po stworzeniu pierwszej migawki, każda kolejna zawiera jedynie zmiany dokonane pomiędzy pełną kopią zapasową, a obecnym stanem maszyny wirtualnej, co znacząco zmniejsza zużycie sieci podczas wykonywania kopi zapasowych (Jest to tak zwany Backup Przyrostowy (Incremental)).
  • Klaster (Cluster) – Grupa serwerów współdzieloncych maszyny wirtualne, co w przypadku awarii jednego z serwerów, umożliwia migrację maszyn wirtualnych na inne działające serwery.
  • Urządzenie wirtualne (Virtual Appliance) – Specjalnie przygotowany obraz maszyny wirtualnej, umożliwiający szybkie wdrożenie na serwerze.

Hypervisor

 • Hypervisor stanowi system operacyjny mający bezpośredni dostęp do sprzętu fizycznego (Physical Hardware). Emuluje on środowisko, na którym mogą zostać uruchomione maszyny wirtualne, w taki sposób aby nie miały one świadomości o istnieniu innych maszyn wirtualnych, ani nie zdawały sobie sprawy z istnienia systemu wirtualizacyjnego (Hypervisor), pośredniczącego pomiędzy maszyną wirtualną a sprzętem fizycznym.
 • Wirtualizator (Hypervisor) jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami serwera, udostępniając określone zasoby do poszczególnych maszyn wirtualnych (Np. czas procesora (CPU), ilość pamięci RAM jak i przestrzeń dyskową).
 • Rodzaje wirtualizatorów:
  • Type-1 Hypervisor – Umożliwia bezpośrednią interakcję maszyny wirtualnej ze sprzętem fizycznym.
   • Np. vMware ESXi, Microsoft Hyper-V czy KVM
  • Type-2 Hypervisor – Jest instalowany na już działającym systemie operacyjnym.
   • Np. vMware Workstation Pro czy Oracle Virtual-box.

Virtual Switch

 • Virtual Switch (vSwitch) – Wirtualny przełącznik działający wewnątrz wirtualizatora (Hypervisor).
  • Virtual Nics (vNics) – Wirtualna karta sieciowa podłączona do maszyny wirtualnej.
  • Physical Nics – Fizyczna karta sieciowa podłączona do wirtualnego przełącznika.

Wdrażanie wirtualizacji

 • On-premises – Wdrożenie wirtualizacji w oparciu o własne serwery (Infrastrukturę serwerową taką jak zasilanie, chłodzenie, zakup serwerów oraz licencji jak i utrzymanie wszystkich powyżej wymienionych elementów).
 • Cloud-based – Wdrożenie wirtualizacji w oparciu o chmurę publiczną (W takim przypadku Niezbędną infrastrukturę serwerową utrzymuję dostawca rozwiązania chmury).

Artykuły związane z tematami egzaminacyjnymi CCNP 350-401 ENCOR

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz