(CCNP) Pytania 300-101*

 1. Ruch pomiędzy dwoma ruterami wspierającymi protokół IPv6, przechodzi przez ruter trzeci (Nie posiadający włączonej funkcji rutera IPv6 [ipv6 unicast-routing] a jedynie protokół IPv6 skonfigurowany na poziomie interfejsów sieciowych). Jak zachowa się środkowy ruter po otrzymaniu wiadomości ICMP nadesłanej z rutera pierwszego do rutera drugiego?
  1. Porzuci ruch sieciowy jak i odeśle wiadomość ICMP (Not a router).
 2. Czy uwierzytelnianie CHAP wykorzystywane w protokole PPP, domyślnie wykorzystuje nazwę Hostname jako nazwę użytkownika?
  1. Tak.
 3. Gwiazdka (*) widoczna przy jednej z tras prowadzących do tego samego celu, po zastosowaniu komendy [show ip route sieć]. Oznacza trasą którą zostanie wysłany następny pakiet kierowany do określonej sieci docelowej (Przy założeniu że ruter jest skonfigurowany w trybie Process-switching). W przypadku aktywacji metody Fast Switching gwiazdka będzie oznaczać trasą którą zostanie wysłany następny przepływ (Flow) kierowany do określonego adresu docelowego.
 4. W jakim trybie działa protokół Frame-Relay po wydaniu komendy [encapsulation frame-relay], w trybie konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.
  1. Point-to-Multipoint.
 5. Jaki protokół jest konfigurowany za pomocą komendy [vpdn enable]?
  1. PPPoE.
 6. Jakie informacja rozważa protokół IP SLA przy mierzeniu (Responder’s processing time)?
  1. Responder packet timestamps.
 7. Czego nie może wykonywać translacja NPTv6?
  1. Tłumaczyć adresu GUA na inne adresy GUA.
 8. Jakiego pola w nagłówku nie posiada protokół IPv6 w porównaniu z protokołem IPv4?
  1. Flow Label.
 9. Jaka technologia wspiera segmentację VPN w sieci Cloud MPLS?
  1. VRF-Lite.
 10. Jakie informacje zawiera komenda [show ip ospf interface]?
  1. Hello interval, dead interval, retransmit interval.
 11. Komenda [pv6 flowest] przeciwdziała atakowi?
  1. Packet too Big (Najmniejsza wielkość śledzonego pakietu wynosi 1280 bajtów).
 12. Funkcja EVN nie wspiera na połączeniach trunk-owych?
  1. List dostępu ACL, protokołu NetFlow, translacji NAT, funkcji VRF-Lite, funkcji VRF-Lite.
 13. Jakie są podobieństwa w wydruku komend [show memory summary] a [show memory allocating-proces totals]?
  1. Obydwie komendy wyświetlają liczbę alokacji względem procesu.
 14. Jaka badanie protokołu IP SLA wymaga wysokiej precyzji czasu (NTP)?
  1. Per-direction delay.
 15. Jaka komenda czyści tablicę FIB względem określonej rodziny adresów IP?
  1. Clear cef table.
 16. Komenda [IP flow ingress] (NFC), aktywowana na interfejsie będzie monitorowała?
  1. Również ruch wychodzący.
 17. Do jakich komend ma dostęp użytkownik o dostępie privilege 0?
  1. Help, enable, disable, logout, exit.
 18. Jakich technologi nie wspiera interfejs EVN?
  1. NAT, VRF-Lite oraz ACL.
 19. BECN (Backward Explicit Congestion Notifications).
 20. Jakie funkcję mogą wspomóc kompresję ruchu TCP na połączeniu serialowym?
  1. Selective Acknowledgment oraz Time Stamp.
 21. IP SLA dla Voice?
  1. udp-jitter.
 22. Przypisywanie listy ACLv6 do liny VTY?
  1. ipv6 access-class Nazwa-ACL in.

 1. Domyślnie wykonanie komendy [encapsulation frame-relay] na interfejsie serialowym, przenosi konfigurowany interfejs do trybu Point-to-Multipoint.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz