(T) Teoria logów systemowych**

Budowa wiadomości Systemowych

 • Przykładowy komunikat systemu Cisco IOS: 00:30:29 %SYS5CONFIG_I Configured from Console by Console.
 • Niezależnie od poziomu komunikatu systemowego, jego budowa jest taka sama, i zawiera następujące informacje:
  • Czas, który upłynął od ostatniego zrestartowania urządzenia bądź dokładną datę z godziną (00:30:29).
  • Kategorię błędu definiującą funkcję bądź moduł dotyczący zdarzenia (%SYS).
  • Wagę błędu (severity) z zakresu od 0 do 7 (5).
  • Rodzaj błędu określony unikalnym hasłem (CONFIG_I).
  • Zrozumiały dla człowieka opis błędu (Configured from Console by Console).
 • Poszczególne komunikaty systemu IOS posiadają przypisaną wagę (severity), określającą priorytet zdarzenia jakie zaszło na urządzeniu. Każdy poziom (priorytet) posiada swój numer ID oraz nazwę, a są one następujące:
Poziom Nazwa poziomu Opis poziomu Definicja Syslog Przykładowe komunikaty poziomu
0 Emergencies Urządzenie nie nadaje się do użytku LOG_EMERG System nie mógł być załadowany
1 Alerts Potrzebna natychmiastowa interwencja LOG_ALERT Za wysoka temperatura
2 Critical Sytuacja krytyczna LOG_CRIT Błąd alokacji pamięci
3 Errors Błędy LOG_ERR Włączenie bądź wyłączenie interfejsu
4 Warnings Ostrzeżenia LOG_WARNING Zapisano plik przy użyciu SNMP
5 Notifications Zwykłe, ale ważne informacje LOG_NOTICE Interfejs został włączony
6 Informational Komunikaty informacyjne LOG_INFO Lista ACL zablokowała pakiet
7 Debugging Komunikaty związane z debugowaniem LOG_DEBUG Komunikaty debugowania

Poziomy komunikatów systemowych

Pozostałe tematy związane z protokołem Logging & Syslog

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz