(TK) Backup konfiguracji systemu Cisco IOS*

Backup konfiguracji systemu Cisco IOS

Automatyczny backup konfiguracji

  • Aby utworzyć kopię zapasową systemu należy przegrać plik konfiguracyjny „running-config” na serwer TFTP bądź FTP.
  • Aby przywrócić konfigurację systemu IOS, należy pobrać plik konfiguracyjny „running-config” z serwera TFTP bądź FTP, na miejsce pliku startowego „startup-config”. tym samym stare ustawienia zostaną nadpisane poprzez kopię zapasową. po zakończeniu kopiowania należy zresetować urządzenie Komedą [reload].
  • Przegranie kopi zapasowej do działającej konfiguracji „running-config” dopisze, a nie nadpisze obecną konfiguracje.
Zapisywanie i przenoszenie konfiguracji systemu Cisco IOS
Alternatywną metodą robienia kopi zapasowych są archiwa, które automatycznie wykonują kopię danych jak i nie wymagają resetowania systemu w procesie przywracania ustawień. 

Wdrażanie automatycznego zapisu konfiguracji

(config)# archive

przechodzi do trybu konfiguracji archiwów.

(config-archive)# path {ftp / tftp / http / https}://[login:hasło@adres-IP]/ścieżka

Określa zdalną lokalizację, na którą przesyłane będą kopie zapasowe systemu IOS. Następujące zmienne wykorzystane w ścieżce określającej lokalizację urządzenia, zostaną zamienione na wskazane wartości ($h = hostname / $t = time).

(config-archive)# time-period 1-525600(Minuty)

Wysyła backup konfiguracji w określonych odstępach czasowych.

(config-archive)# write-memory

Wysyła backup konfiguracji przy zapisywaniu konfiguracji.

(config-archive)# maximum 1-15

Określa maksymalną liczbą backup-ów, zapisanych w pamięci urządzenia.

(config-archive)# log config

Przechodzi do trybu konfiguracji komunikatów systemowych (Logging-ów).

(config-archive-log-cfg)# logging enabled(off)

Wysyła wiadomości systemowe przy zmianie konfiguracji systemu IOS.

(config-archive-log-cfg)# logging size 1-1000

Określa maksymalną liczbę wpisów zachowanych w pamięci konfiguracji.

Komendy SHOW

# show archive

Wyświetla wszystkie dostępne kopie zapasowe systemu IOS.

# show archive log config 1 3

Wyświetla zapisane w pamięci komendy konfiguracyjne CLI od pierwszej do trzeciej, wraz z informacją o użytkownik jak i miejscu (Konsoli bądź Linii VTY) z jakiego dokonał on zmian.

# show archive log config all contenttype

Wyświetla wszystkie zapisane w pamięci komendy konfiguracyjne CLI, wraz z informacjami o użytkownik jak i miejscu (Konsoli bądź Linii VTY) z jakiego dokonał on zmian.

# show archive log config all provisioning

Wyświetla wszystkie zapisane w pamięci komendy konfiguracyjne CLI.

# show archive log config statistics

Wyświetla statystyki na temat zmian wprowadzanych w konfiguracji.

# show archive log config user użytkownik 1

Wyświetla wszystkie zapisane w pamięci komendy konfiguracyjne CLI wykonane przez danego użytkownika.

Specjalne komendy SHOW

# show archive config differences nvram:startup-config system:running-config

Wyświetla różnice pomiędzy konfiguracją startup-config a zapisami konfiguracji running-config.

Manualny Backup konfiguracji

# copy {{ftp / tftp / http / https}://[login:hasło@adres-IP]/ścieżka / startup-config} running-config

Kopiuje konfigurację ze wskazanego folderu źródłowego, do bieżącego pliku konfiguracyjnego, nie nadpisując obecnej konfiguracji a jedynie dopisując do niej nową. Jeżeli w bieżącym pliku konfiguracyjnym interfejs miał przypisany adres IP oraz aktywną komendę [shutdown], natomiast kopiowany plik konfiguracyjny posiada jedynie inny adres IP, to adresacja zostanie zmieniona lecz port pozostanie wyłączony [shutdown].

# configure replace {ftp / tftp / http / https}://[login:hasło@adres-IP]/ścieżka

Zastępuje bieżącą konfigurację systemu IOS, konfiguracją pobraną z serwera (Proces ten nie wymaga resetu systemu IOS).

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem IOS

Zarządzanie zdalne oraz konsolowe

Konfiguracja protokołów przesyłu danych

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz