(TK) Przywracanie systemu IOS*

Przywracanie systemu IOS

Proces uruchamiania urządzenia Cisco

  1. Urządzenie rozpoczyna proces wykrywania oraz testowania swoich komponentów POST (Power-On Self-Test).
  2. Urządzenie przegrywa program bootstrap z pamięci ROM do pamięci RAM, po czym go uruchamia.
  3. Program Bootstrap decyduję jaki obraz systemu IOS załadować do pamięci RAM, tudzież w przypadku zastosowania kombinacji klawiszy Ctrl+Break, załadować obraz systemu ROMMON.
  4. Po załadowaniu systemu IOS urządzenie pobiera konfiguracją „startup-config” z pamięci NVRAM do pliku „running-config” zlokalizowanego w pamięci RAM.

Proces uruchamiania systemu Cisco IOS

Proces pierwszego uruchamiania systemu Cisco IOS

Ładowanie nowego systemu IOS z poziomu poprzedniego

Ładowanie wybranego systemu IOS

(config)# boot system flash

Przy następnym rozruchu zostanie załadowany pierwszy obraz IOS zapisany w pamięci Flash.

(config)# boot system flash flash:obraz

Przy następnym rozruchu zostanie załadowany określony w komendzie obraz systemu IOS.

(config)# boot system tftp obraz adres-IP

Przy następnym rozruchu zostanie załadowany obraz pobrany z sieci.

# verified /md5 flash0:pobrany-obraz suma-kontrolna

Weryfikuje spójność obrazu zgodnie z sumą kontrolną MD5.

# show version

Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące systemu IOS, w tym informacje o obecnie działającym obrazie.

# show running-config | section boot

Wyświetla konfigurację systemu IOS pod kontem obrazów systemowych.

Przygotowywanie systemu IOS

# archive tar flash:/obraz.tar flash:/

Dekompresuje wskazany w komendzie obraz system IOS do formatu „.bin”.

Przywracanie systemu IOS (Router)

Odzyskiwanie hasła do systemu IOS

Podczas ładowania systemu IOS należy zastosować kombinację klawiszy Ctrl+Break, aby przejść do systemu ROMMON (Read Only Memory MONitor). System ten umożliwia wysyłanie jak i odbieranie pakietów IP, przez co może być wykorzystany do pobrania a następnie zboot-owania nowego systemu IOS.

Rommon 1> confreg 0x2142

Blokuje wczytywanie ustawień „startup-config” podczas ładowania systemu IOS.

Rommon 2> reset

# copy startup-config running-config

Przywraca ustawienia systemu IOS z pliku „startup-config”.

# configure terminal

(config)# enable secret hasło

Zmienia stare hasło chroniące tryb uprzywilejowany, na nowe.

Przywracanie poprzednich ustawień & dodatkowe zabezpieczanie urządzenia

(config)# config-register 0x2102

Przywraca domyślne ustawienia wczytywania konfiguracji, podczas ładowania systemu.

(config)# no service password-recovery

Blokuje funkcje przywracania hasła.

(config)# secure boot-config

Zabezpiecza plik konfiguracyjny przed nieplanowanym usunięciem.

(config)# secure boot-image

Zabezpiecza plik z systemem IOS przed nieplanowanym usunięciem.

Przywracanie systemu IOS (Switch)

Podczas ładowania systemu Cisco IOS należy nacisnąć i przytrzymać guzik „MODE”.

Przywracanie domyślnych ustawień systemu IOS

Switch: load_helper

Ładuje dodatkowe funkcje systemu Switch.

Switch: flash _init

Ładuje pamięć flash.

Switch: dir flash:

Wyświetla zawartość pamięci flash.

Switch: rename flash:config.text flash:config.text.old

Zmienia nazwę domyślnego pliku konfiguracyjnego.

Switch: boot

Ładuje system Cisco IOS z domyślną konfiguracją.

Odzyskiwanie hasła do systemu IOS

# rename flash:config.text.old flash:config.text

Przywraca oryginalną nazwę pliku konfiguracyjnego.

# copy flash:config.text system:running-config

Ładuje plik konfiguracyjny do działającej konfiguracji.

# configure terminal

(config)# enable secret hasło

Zmienia stare hasło chroniące tryb uprzywilejowany, na nowe.

# show secure bootset

Wyświetla stan zabezpieczeń plików konfiguracyjnych jak i systemowych.

Reset systemu IOS

# reload at [godzina:minuty] [1-31(dzień) miesiąc] [reason opis]

Określa planowany restart systemu IOS, z określoną godziną, dniem czy miesiącem.

# reload in godziny:minuty

Określa planowany restart systemu IOS, za określoną ilość czasu.

# reload cancel

Odwołuje zaplanowany restart systemu IOS.

# show reload

Wyświetla informacje o planowanym restarcie systemu IOS.

Zapisywanie i usuwanie ustawień

Usuwanie konfiguracji

(config)# write erase

(config)# erase startup-config

(config)# erase nvram:

(config)# delete vlan.dat

Zapisywanie konfiguracji

(config)# write memory

(config)# copy running-config startup-config

Przetrzymywanie konfiguracji w systemie Cisco IOS

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem IOS

Zarządzanie zdalne oraz konsolowe

Konfiguracja protokołów przesyłu danych

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz