(K) Zarządzanie zdalne HTTP / HTTPS^

Zarządzanie zdalne za pomocą protokołu HTTP / HTTPS

Konfiguracja HTTP / HTTPS

(config)# [no] ip http server

Wyłącza / Włącza funkcję zarządzania zdalnego za pomocą protokołu HTTP.

(config)# [no] ip http secure-server

Wyłącza / Włącza funkcję zarządzania zdalnego za pomocą protokołu HTTPS.

(config)# ip http secure-port 1025-65535(Port)(443)

Zmienia domyślny port TCP/UDP względem łączności zdalnej za pomocą protokołu HTTPS.

Uwierzytelnianie protokołu HTTPS / HTTP

(config)# ip http client username nazwa-użytkownika

Określa nazwę użytkownika, względem łączności HTTP / HTTPS.

(config)# ip http client password hasło

Określa hasło użytkownika, względem łączności HTTP / HTTPS.

(config)# ip http authentication {local / enable / aaa}

Określa metodę uwierzytelniania połączenia zdalnego.
* local – Rozpoczyna uwierzytelnianie połączenia zdalnego za pomocą konta lokalnego.
* enable – Rozpoczyna uwierzytelnianie połączenia zdalnego za pomocą hasła do trybu uprzywilejowanego.
* aaa – Rozpoczyna uwierzytelnianie połączenia zdalnego za pomocą zdalnego serwera AAA.

Komendy SHOW

# show ip http status

Wyświetla konfigurację zarządzania zdalnego HTTP.

# show ip http secure status

Wyświetla konfigurację zarządzania zdalnego HTTPS.

# show ip http history

Wyświetla historie połączeń z lokalnym serwerem HTTP/HTTPS.

# show ip http statistics

Wyświetla statystyki lokalnego serwera HTTP/HTTPS.

# show ip http all

Wyświetla wszystkie informację o lokalnym serwerze HTTP/HTTPS.

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem IOS

Zarządzanie zdalne oraz konsolowe

Konfiguracja protokołów przesyłu danych

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz