(K) Protokół FTP*

Konfiguracja protokołu FTP

File Transfer Protocol

(config)# ip ftp username nazwa-użytkownika

Tworzy nowego użytkownika protokołu FTP.

(config)# ip ftp password hasło

Określa hasło przypisane do użytkownika protokołu FTP.

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem IOS

Zarządzanie zdalne oraz konsolowe

Konfiguracja protokołów przesyłu danych

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz