(K) Konfiguracja protokołu SNTP*

Konfiguracja protokołu SNTP

Podstawowa konfiguracja protokołu SNTP

Urządzenie z skonfigurowanym protokołem NTP domyślnie jest klientem oraz serwerem jednocześnie. Dzięki czemu może aktualizować swój czas systemowy z innymi bardziej zaufanymi urządzeniami np. zegarem atomowym jak i samemu odpowiadać na zapytania protokołu NTP od innych hostów w sieci. Aby skonfigurować jedynie rolę klienta należy użyć protokołu SNTP (Simplified Network Time Protocol).
SNTP nie może funkcjonować razem z protokołem NTP, ponieważ obydwa protokoły korzystają z tych samych portów L4.

(config)# sntp server {nazwa-hosta / adres-IP} prefer

Określa adres IP bądź nazwę domenową serwera SNTP (dodatkowa opcja „prefer” definiuje adres jako domyślny w przypadku skonfigurowania większej liczby serwerów SNTP).

(config)# sntp source-interface interfejs

Określa interfejs źródłowy, dla wysyłanych komunikatów SNTP.

Autentykacja protokołu SNTP

(config)# sntp authentication-key ID-klucza md5 klucz

Definiuje klucz z przypisanym numerem ID.

(config)# sntp authenticate

Aktywuje uwierzytelnianie serwerów SNTP.

(config)# sntp trusted-key ID-klucza

Określa zaufany klucz do uwierzytelniania serwerów SNTP.

(config)# sntp server {nazwa-hosta / adres-IP} key ID-klucza

Przypisuje klucz dla danego serwera SNTP.

Komendy Show

# show clock [detail]

Wyświetla czas oraz date lokalnego systemu (software). Dodatkowa komenda „detail” wyświetla źródło, z którego system pobierał informacje o czasie zegara.

# show calendar

Wyświetla czas oraz date lokalnego urządzenia (Hardware). Dodatkowa komenda „detail” wyświetla źródło, z którego system pobierał informacje o czasie zegara.

# show ntp associations

Wyświetla skonfigurowane serwery czasu. W przypadku klienta komunikat „unsynchronized” oznacza, że urządzenie nie pobiera jeszcze żadnych danych od serwera NTP. Natomiast w przypadku serwera „ntp master” ten komunikat będzie widoczny przez cały czas.

# show ntp status

Wyświetla status protokołu NTP na danym urządzeniu.

# show ntp config

Wyświetla konfiguracją protokołu NTP na danym urządzeniu.

# show ntp information

Wyświetla informacje dotyczące wersji protokołu NTP na danym urządzeniu.

# show ntp packets

Wyświetla ilość wysłanych / odebranych pakietów protokołu NTP na danym urządzeniu.

Pozostałe tematy związane z protokołem NTP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz