(TK) Konfiguracja funkcji Auto IP SLA*

Wstęp teoretyczny

 • Auto-measure groups – Zbiór szablonów protokołu IP SLA, połączonych z listą adresów IP urządzeń końcowych „IP SLA Responder”, mogących automatycznie dołączyć do konfigurowanej instancji protokołu IP SLA.
 • Automatic registration – Docelowe urządzanie Cisco „IP SLA Responder”, rejestrujące się w bazie głównego urządzenia automatycznej instancji protokołu IP SLA, w celu rozpoczęcia prowadzenia pomiarów.
 • Lista ograniczeń protokołu Auto IP SLA:
  • Jest obsługiwany jedynie przez protokół IP w wersji 4 (IPv4).
  • Odsługuje jedynie następujące operacje IP SLA:
   • ICMP Echo.
   • ICMP Jitter.
   • UDP Jitter.
  • Domyślnie skonfigurowanym typem operacji Auto IP SLA jest ICMP Jitter.
Urządzenie „IP SLA Responder” nie powinno mieć skonfigurowanego stałego portu TCP/UDP dla swoich nadawców. Jeśli jednak zostanie skonfigurowane ze stałym portem TCP/UDP, to nawet jeśli pakiety zostaną pomyślnie wysyłane (brak problemów z Timeout-em bądź utratą pakietów), wartości jitter będzie równa zero (0).

Lista kroków konfiguracji protokołu Auto IP SLA

 1. Konfiguracja listy urządzań końcowych.
 2. Konfiguracja harmonogramu operacji IP SLA.
 3. Konfiguracja operacji IP SLA (icmp-echo / icmp-jitter / tcp-connect / udp-echo / udp-jitter).
 4. Konfiguracja grupy auto IP SLA.

Konfiguracja funkcji Auto IP SLA

Konfiguracja protokołu Auto IP SLA „IP SLA Source”

Konfiguracja listy urządzań końcowych

(config)# ip sla auto discovery

Tworzy nową automatyczną instancję protokołu IP SLA.

(config)# ip sla endpoint-list type ip nazwa-listy

Przechodzi do konfiguracji listy urządzań końcowych.

(config-epl)# description opis

Dodaje opis dla danej listy IP SLA.

(config-epl)# discover [port port-TCP / UDP(5000)]

Określa port TCP/UDP dla komunikacji z urządzeniami końcowymi.

(config-epl-disc)# access-list ACL-ID

Przypisuje listę ACL przechowującą adresy urządzań końcowych.

(config-epl-disc)# measurement-retry 0-65535

Określa liczbę wykonywanych prób przywrócenia połączenia, zanim operacja IP SLA zakończy się niepowodzeniem a urządzenie „IP SLA Responder” zostanie usunięte z bazy.

(config-epl-disc)# ageout 0-65535(sekundy)

Określa czas przez jaki urządzenia końcowe „IP SLA Responder” będą przetrzymywane w bazie, w sytuacji utraty połączenia.

Konfiguracja harmonogramu operacji IP SLA

(config)# ip sla auto schedule 1-2147483647 nazwa-harmonogramu

Przechodzi do poziomu konfiguracji harmonogramu IP SLA.

(config-am-schedule)# ageout 0-2073600(sekundy)

Określa wyłącznik czasowy dla nieaktywnych operacji.

(config-am-schedule)# frequency 1-604800(sekundy)

Określa częstotliwość pracy konfigurowanej operacji IP SLA.

(config-am-schedule)# life {0-2147483647 / forever}

Określa czas życia operacji IP SLA.

(config-am-schedule)# start-time {now / dokładna-data}

Określa czas rozpoczęcia operacji IP SLA.

Konfiguracja operacji IP SLA (icmp-echo / icmp-jitter / tcp-connect / udp-echo / udp-jitter)

(config)# ip sla auto template type ip {icmp-echo / icmp-jitter / tcp-connect / udp-echo / udp-jitter} nazwa-operacji

Przechodzi do poziomu konfiguracji operacji IP SLA.

(config-tplt-icmp-ech)# description opis

Dodaje opis konfigurowanej operacji IP SLA.

(config-tplt-icmp-ech)# source-ip {docelowa-nazwa-hosta / docelowy-adres-IP}

Określa źródłowy adres IP.

(config-tplt-icmp-ech)# threshold 0-60000(5000)(milisekundy)

Określa czas po jakim protokół IP SLA stwierdzi przekroczenie maksymalnej wartości progu RTT (Wartość ta jest używana jako narządzie do badań statystycznych, dzięki którym administrator może określić czy dostawca ISP wywiązał się np. z jakości połączenia określonego w umowie).

(config-tplt-icmp-ech)# timeout 0-604800000(5000)(milisekundy)

Określa czas oczekiwania na odpowiedź ICMP.

(config-tplt-icmp-ech)# tos 0-255

Określa typ serwisu TOS (Type of Service).

(config-tplt-icmp-ech)# request-data-size 0-16384

Określa wielkość wysyłanych pakietów (ICMP).

# show ip sla auto type ip nazwa-operacji

Wyświetla

Konfiguracja grupy auto IP SLA

(config)# ip sla auto group type ip nazwa-grupy

Przechodzi do poziomu konfiguracji grupy IP SLA.

(config-am-group)# description opis

Dodaje opis konfigurowanej grupy IP SLA.

(config-am-group)# destination nazwa-listy

Przypisuje listę urządzeń końcowych.

(config-am-group)# template {icmp-echo / icmp-jitter / tcp-connect / udp-echo / udp-jitter} nazwa-operacji

Przypisuje wybraną operację protokołu IP SLA.

(config-am-group)# schedule nazwa-harmonogramu

Przypisuje harmonogram operacji IP SLA.

Podstawowa Konfiguracja protokołu Auto IP SLA „IP SLA Responder

Konfiguracja odbiorcy protokołu IP SLA  „IP SLA Responder”

(config)# ip sla responder auto-register {nazwa-hosta /adres-IP} [client-ID ID-klienta] [endpoint-list nazwa-listy] [retry-timer 1-1440(minuty)]

* client-ID – Unikalna wartość identyfikująca konfigurowane urządzenie „IP SLA Responder”.
* endpoint-list – Nazwa listy „Auto-measure groups”.

Komendy SHOW

# show ip sla auto discovery

Wyświetla urządzenia wykryte za pomocą funkcji auto wykrywania.

# show ip sla auto template type ip icmp-echo

Wyświetla konfiguracje operacji IP SLA.

# show ip sla auto group

Wyświetla konfigurację grup IP SLA.

# show ip sla summary

Wyświetla wszystkie skonfigurowane operacje IP SLA (W tym automatyczne).

Pozostałe tematy związane z protokołem IP SLA

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz