(K) Instalacja systemu IOS-XE*

Instalacja systemu IOS-XE

Wstęp teoretyczny do instalacji systemu IOS-XE

Bundle Mode VS Install / Package Mode

Weryfikacja obecnej instalacji

# show version

Wyświetla informacje o obecnie działającej wersji systemu IOS-XE.

# show boot

Wyświetla jaki obraz sytemu IOS-XE zostanie załadowany przy pomocy boot-loadera.

# show install active

Wyświetla informacje o aktualnie zainstalowanym systemie IOS-XE.

Instalowanie systemu IOS-XE

Weryfikacja obrazu IOS-XE

Proces pobierania systemu IOS-XE ostał opisany w następujących artykułach: SCP, FTP, TFTP.

# copy scp: flash:

Rozpoczyna proces pobierania wskazanego obrazu systemu IOS-XE.

# show flash:

Wyświetla zawartość pamięci Flash:.

Stara obecnie nie zalecana metoda (Bundle Mode)

# boot system switch all flash:nazwa-systemu-IOS

Wymusza uruchomienie wskazanego obrazu IOS-XE w momencie startu urządzenia.

# show boot

Wyświetla jaki obraz sytemu IOS-XE zostanie załadowany przy pomocy boot-loadera.

# boot system flash:packages.conf

Xxx

# more flash:packages.conf

Xxx

Nowa obecnie zalecana metoda (Install / Package Mode)

# request platform software package install switch all file flash:obraz-IOS-XE

Stara komenda aktywująca proces instalacji nowego systemu IOS-XE.

# install add file obraz-IOS-XE activate commit

Nowa komenda aktywująca proces instalacji nowego systemu IOS-XE.
activate – Wskazany system IOS-XE zostanie załadowany przy następnych uruchomieniu urządzenia.
commit – Wskazany system IOS-XE zostanie załadowany przy każdym następnym uruchomieniu urządzenia.

# show install active

Wyświetla informacje o aktualnie zainstalowanym systemie IOS-XE.

# show install summary

Xxx

# xxx

Xxx

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# xxx

Xxx

(config-if)# xxx

Xxx

Pozostałe tematy związane z zarządzaniem systemem IOS

Zarządzanie zdalne oraz konsolowe

Konfiguracja protokołów przesyłu danych

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz