(T) Teoria Prefix Delegation Options**

Wstęp do metody Prefix Delegation Options

 • Prefix Delegation umożliwia przyznanie adresu IPv6 urządzeniom końcowym, podłączonym do domowego rutera SOHO (Small office Home office), przez dostawcę usług Internetowych ISP. Dzięki tej metodzie ruter SOHO stanowić będzie urządzenie pośredniczące w procesie przyznawania adresu IPv6, przez dostawcę ISP.
 • Metoda Prefix Delegation wyróżnia dwa rodzaje urządzeń:
  • RR (Requesting Router) – Urządzenie końcowe wysyłające zapytanie o adres IPv6.
  • DR (Delegating Route) – Urządzenie ISP przyznające adres IPv6.
 • Prefix (/56) przyznawany przez ruter DR umożliwia stworzenie 256 pod-sieci, po stronie rutera RR (0:0:0:0001::1/56).

Proces przyznawania adresu IPv6 metodą Prefix Delegation

Proces przyznawania adresu IPv6 metodą Prefix Delegation

Proces przyznawania adresu IPv6 metodą Prefix Delegation wygląda następująco

 • SOHO wysyła wiadomość Router Solicitation do rutera ISP.
 • ISP odpowiada na otrzymaną wiadomość Router Solicitation, wiadomością Router Advertisement. Dzięki czemu ruter SOHO jest w stanie stworzyć własny adres IPv6 Global Unicast.
 • Jako że SOHO został skonfigurowany w trybie DHCPv6-PD, inicjuje proces przyznawania adresów IPv6 za pomocą wiadomości SOLICIT zawierającej opcję Prefix Delegation Option.
 • Rutery wymieniają pomiędzy sobą wiadomości ADVERTISE oraz REQUEST.
 • ISP odpowiada na wiadomość REQUEST, wiadomością REPLAY. Zawierającą prefix IPv6 jaki ruter SOHO może przypisać do swojej sieci wewnętrznej (LAN), wraz z innymi informacjami takimi jak adres serwera DNS czy nazwę domenową.
 • Po otrzymaniu wiadomości REQUEST, ruter SOHO:
  • Przypisuje otrzymany prefix IPv6 do wewnętrznego interfejsu sieciowego (LAN).
  • Generuje adres IPv6 w oparciu o otrzymany prefix IPv6.

Pozostałe tematy związane z protokołem IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz