(T) Neighbor Discovery*

Protokół NDP (Network Discovery Protocol)

Rodzaje wiadomości ICMPv6 NDP

Funkcje protokołu NDP

 • Router and prefix Discovery – Umożliwia urządzeniu końcowemu, wykrycie rutera znajdującego się w tej samej sieci Link-Layer, przy wykorzystaniu zapytań RS (Router Solicitation)(FF02::2) . W odpowiedzi na które, ruter bądź wiele ruterów odpowie komunikatami RA (Router Advertisement)(FF02::1), informującymi urządzenie końcowe o: Prefix-ie, długości prefix-a, adresie bramy domyślnej, określonej wartości MTU oraz innych informacjach nie zbędnych w procesie SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration).
  • Komunikaty RA oraz RS stanowią istotny element w pozyskiwaniu adresu IPv6 przez urządzenia końcowe. Informują jakiego rodzaju metoda pozyskiwania adresów jest skonfigurowana w lokalnej sieci jak i dostarczają niezbędnych informacji wymaganych do przeprowadzenia tego procesu.
  • Kolejną ważną rolą komunikatów RA oraz RS jest funkcja poszukiwania zapasowego rutera, gdy obecnie działający zawiedzie, a tym samym urządzenie końcowe straci swoje połączenie z bramą domyślną.
 • Address Resolution – Umożliwia wszystkim urządzeniom sieciowym wspierającym protokół IPv6, stworzenie tablicy odwzorowania adresów IPv6 na adresy MAC, zastępując tym samym protokół ARP wykorzystywany względem protokołu IPv4. W celu stworzenia tablicy odwzorowania urządzenia wykorzystują następujące wiadomości IPv6:
  • Wiadomość NS (Neighbor Solicitation) – Pełni analogiczną rolę względem protokołu IPv6, jaką pełni zapytanie ARP Request względem protokołu IPv4. Wiadomość jest nadawana przez urządzenie końcowe na adres IPv6 Solicited-Node Multicast Address połączony z adresem IPv6 hosta docelowego. W odpowiedzi urządzenie będące posiadaczem wskazanego adresu IPv6 odeśle wiadomość NA z własnym adresem MAC.
  • Wiadomość NA (Neighbor Advertisement) – Pełni analogiczną rolę względem protokołu IPv6, jaką pełni zapytanie ARP Replay względem protokołu IPv4. Jest wysyłana na adres unicast-owy lub multicast-owy do wszystkich hostów w danej sieci (FF02::1).
 • DAD (Duplicate Address Detection) – Umożliwia wykrycie z duplikowanych adresów IPv6, wykorzystując w tym celu wiadomości NS oraz NA, jeżeli na zapytanie NS zawierające adres IPv6 jaki należy sprawdzić, inny host w sieci odpowie wiadomością NA, oznaczać to będzie, że dany adres jest już używany przez inne urządzenie.
 • NUD (Neighbor Unreachability Detection) –
 • Redirection
Function Messages Who Discovers info Who Supplies info Info Supplied
Router Discovery RS and RA Any IPv6 host Any IPv6 router Link-Local Address of router
Prefix/Length Discovery RS and RA Any IPv6 host Any IPv6 router Prefix(es) and associated prefix length used on local link
Neighbor Discovery NS and NA Any IPv6 host Any IPv6 host Link-Layer address (for example, MAC address) used by a neighbor
DAD Discovery NS and NA Any IPv6 host Any IPv6 host Simple confirmation
Wiadomości RA są domyślnie wysyłane przez ruter co 200 sekund.
W przypadku wykrycia duplikacji adresów IPv6 (DAD), system Cisco IOS wyświetli następujący komunikat [*%IPV6-4-DUPLICATE: Duplicate address FE80::1 on GigabitEthernet0/1].

Opcje protokołu NDP

 • Informacje protokołu NDP, są zawarte w pakietach ICMPv6, które mogą zawierać jedną bądź więcej opcji, a każda z nich może wielokrotnie pojawiać się w jednym pakiecie ICMPv6. Opcje protokołu NDP są następujące:
  1. Type 1 Source Link-Layer Address – Zawiera źródłowy adres warstwy 2, przeważnie jest to adres MAC (NS, RS, RA).
  2. Type 2 Target Link-Layer Address – Zawiera docelowy adres warstwy 2, przeważnie jest to adres MAC (NA, Redirect).
  3. Type 3 Prefix Information – Zawiera prefix wraz innymi danymi wymienianymi w procesie SLAAC (RA).
  4. Type 4 Redirect Header – Zawiera informacje niezbędne dla funkcji Redirection (Redirect).
  5. Type 5 MTU – Zawiera wartość MTU (RA).

Funkcje protokołu NDP

Address Resolution

Neighbor Cache

Duplicate Address Detection

Redirect Message

Pozostałe tematy związane z protokołem IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz