(Ts) Problemy związane z adresacją sieci IPv4”

Problemy związane z adresacją sieci IPv4

Najczęstsze przyczyny błędnej adresacji

 • Zły adres IPv4 (Skonfigurowany na urządzeniu końcowym).
 • Zła maska sieciowa (Skonfigurowana na urządzeniu końcowym).
 • Zły adres IPv4 bramy domyślnej (Skonfigurowany na urządzeniu końcowym).

Problemy związane z protokołem DHCP

 • W przypadku, w którym serwer DHCP znajduje się w sieci innej niż urządzenia końcowe, wymagane jest skonfigurowanie funkcji DHCP relay, zwanej przez Cisco „Helper-address”. Błędna konfiguracja tej funkcji bądź jej brak, może skutecznie zablokować rozgłoszeni-owe zapytania protokołu DHCP (Np. DHCPDISCOVER), niezbędne w procesie dynamicznego pozyskiwania adresów IPv4.
 • W systemie Cisco IOS serwer DHCP jest domyślnie aktywny, a co za tym idzie, konfiguracja funkcji DHCP relay (Helper-address) nie wymaga dodatkowej aktywacji protokołu DHCP. Może jednak zaistnieć sytuacja, w której serwer DHCP został dezaktywowany, aby go ponownie aktywować należy skorzystać z komendy [service dhcp] wydanej w trybie konfiguracji globalnej, systemu Cisco IOS.
 • Domyślnie funkcja DHCP relay (Helper-address), zmienia rozgłoszeni-owe wiadomości protokołu DHCP, w wiadomości unicast-owe kierowane pod wskazany w komendzie adres bądź adresy IPv4. W podobny sposób komenda ta działa również na inne protokoły sieciowe, takie jak: TFTP, DNS, NetBIOS, Boot, TACACS.
 • Jeżeli urządzenie końcowe nie otrzyma odpowiedzi od serwera DHCP, samo przydzieli sobie własny adres IP zwany APIPA (Automatic Private IP Addressing).

Przykładowe problemy związane z serwerem DHCP

 • Brak wolnych adresów IP w puli serwera DHCP.
 • Błędna konfiguracja serwera DHCP.
 • Brak komunikacji pomiędzy zapasowymi serwerami DHCP.
 • Błędna adresacja bramy domyślnej.
 • Duplikacja adresów IPv4 w sieci lokalnej (Statyczna konfiguracja adresu IPv4).

Pozostałe tematy związane z protokołem IPv4

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz