(K) Konfiguracja Tag listy”

Konfiguracja Tag listy

Podstawowa konfiguracja Tag listy

(config)# route-tag notation dotted-decimal

Wyświetla o-tagowania tras routingu, w formie adresu IPv4 (dotted-decimal).

(config)# route-tag list nazwa-tag-listy {deny / permit / seq} tag(dotted-decimal) dzika-maska

Tworzy listę dopuszczającą (Permit) bądź odrzucającą (Deny), określony w komendzie zakres, o-tagowania zapisanego w formacie adresu IPv4 (dotted-decimal).

(config)# route-map nazwa-router-mapy {permit / deny} sequence

Tworzy nową router mapę przepuszczającą (permit) bądź filtrujące (denny), wskazane w komendzie trasy routingu. Podany numer sekwencyjny określa porządek rozpatrywania wpisów router mapy.

(config-route-map)# match tag {0-255.0-255.0-255.0-255(tag)(dotted-decimal) / 0-4294967295…(tag)(integer) / list nazwa-tag-listy…}

Określa trasy routingu posiadające podaną wartość o-tagowania.

(config-route-map)# set tag {0-255.0-255.0-255.0-255…(tag)(dotted-decimal) / 0-4294967295…(tag)(integer)}

Przypisuje do określonych za pomocą komendy [match] tras routingu, wskazane o-tagowanie.

# show route-tag list [nazwa-tag-listy]

Wyświetla określoną w komendzie / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu tag listy.

# show route-map [nazwa-router-mapy]

Wyświetla określoną / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu Router Mapy.

Konfiguracja domyślnego o-tagowania dla protokołu Named EIGRP

(config)# router eigrp nazwa

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu Named EIGRP.

(config-router)# address-family {ipv4 / ipv6} unicast autonomous-system ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonej instancji protokołu EIGRP (Jedna grupa Named może posiadać wiele instancji protokołu EIGRP).

(config-router-af)# eigrp default-route-tag {0-255.0-255.0-255.0-255…(tag)(dotted-decimal) / 0-4294967295…(tag)(integer)}

Określa domyślną wartość o-tagowania stosowaną względem wszystkich tras routingu, dla danej instancji protokołu EIGRP.

# show eigrp address-family {ipv4 / ipv6} topology

Wyświetla topologię protokołu Named EIGRP.

Komendy SHOW

# show route-tag list [nazwa-tag-listy]

Wyświetla określoną w komendzie / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu tag listy.

# show ip route tag

Wyświetla trasy routingu wraz z o-tagowaniem.

Pozostałe tematy związane z routing-iem

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz