(K) Konfiguracja routing-u statycznego*

Konfiguracja routing-u statycznego

Wstęp teoretyczny

 • Trasy statyczne można podzielić na trzy następujące rodzaje:
  • Bezpośrednio przylegające trasy statyczne (Directly Attached Static Routes).
  • Rekurencyjne trasy statyczne (Recursive Static Routes).
  • W pełni określone trasy statyczne (Fully Specified Static Routes).

Zalety routingu statycznego

 • Routing statyczny nie rozgłasza żadnych informacji na temat topologii sieciowej, tym samym jest bardzie bezpieczny od routingu dynamicznego.
 • Routing statyczny nie zużywa pasma sieciowego oraz minimalizuje zużycie procesora CPU.

Wady routingu statycznego

 • Routing statyczny jest:
  • Czasochłonny w konfiguracji oraz zarządzaniu.
  • Ciężki w konfiguracji w przypadku dużych sieci.
  • Wymaga interwencji administratora w przypadku zajścia zmian w topologii sieciowej
  • Wymaga od administratora wiedzy na temat całej topologii sieciowej.
  • Jest słabo skalowalny.

Rodzaje routingu statycznego

 • Standard Static Route – Określa sieć (Adres IP z maską) wraz z interfejsem bądź adresem następnego przeskoku.
  • Komenda wydana w trybie konfiguracji rutera [ip route adres-IP maska {adres-następnego-przeskoku / interfejs}].
 • Default Static Route – Stanowi domyślną drogę dla sieci nie znajdujących się w tablicy routingu. Najlepszym zastosowaniem dla tego typu trasy jest ruter brzegowy mający połączenie z dostawcą Internetu ISP, dzięki czemu każdy pakiet kierujący się poza sieć firmą, będzie docierał do tego interfejsu.
  • Komenda wydana w trybie konfiguracji rutera [ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {adres-następnego-przeskoku / interfejs}]
 • Summary Static Route – Definiuję grupę sieci zsumaryzowanych do jednej komendy. Przykładowo adresy 10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24 i 10.0.2.0/24 mogą być zapisane jako jedna sieć 10.0.0.0/22, tym samym zamiast trzech wpisów w tablicy routingu znajdzie się jeden, co w przypadku dużej ilości pod sieci może znacząco ograniczyć ilość wpisów.
 • Floating Static Route – Umożliwia określenie dwóch tras prowadzących do tej samej sieci docelowej. Za pomocą manipulacji wartościami dystansu administracyjnego, który dla tras statycznych domyślnie wynosi „1”.
  • Komenda wydana w trybie konfiguracji rutera [ip route adres-IP {adres-następnego-przeskoku / interfejs}]
  • Komenda wydana w trybie konfiguracji rutera [ip route adres-IP maska {adres-następnego-przeskoku / interfejs} 10].
 • Next-Hop Static IPv4 Route – Określa sieć (Adres IP z maską) wraz z adresem następnego przeskoku
  • Komenda wydana w trybie konfiguracji rutera [ip route adres-IP maska adres-następnego-przeskoku].
 • Directly Connected Static IPv4 Route – Określa sieć (Adres IP z maską) wraz z interfejsem następnego przeskoku.
  • Komenda wydana w trybie konfiguracji rutera [ip route adres-IP maska interfejs-następnego-przeskoku].
 • Fully Specyfice Static IPv4 Route – Określa sieć (Adres IP z maską) wraz z interfejsem oraz adresem następnego przeskoku.
  • Komenda wydana w trybie konfiguracji rutera [ip route adres-IP maska adres-i-interfejs-następnego-przeskoku].
W przypadku konfiguracji następnego przeskoku, Cisco zaleca stosowanie adresu IP zamiast interfejsu następnego przeskoku.

Konfiguracja trasy statycznej

(config)# ip route adres-IP(Adres IP sieci) maska interfejs(Interfejs następnego przeskoku)

Tworzy nową bezpośrednio przylegającą trasę statyczną (Directly Attached Static Routes).

(config)# ip route adres-IP(Adres IP sieci) maska adres IP(Adres IP następnego przeskoku)

Tworzy nową rekurencyjną trasę statyczną (Recursive Static Routes).

(config)# ip route adres-IP(Adres IP sieci) maska interfejs(Interfejs następnego przeskoku) adres IP(Adres IP następnego przeskoku)

Tworzy nową w pełni określoną trasę statyczną (Fully Specified Static Routes).

(config)# ip route adres-IP(Adres IP sieci) maska {interfejs(Interfejs następnego przeskoku) / adres IP(Adres IP następnego przeskoku)} 1-255(AD)

Tworzy nową pływającą trasę statyczną (Floating Static Routes).

(config)# ip route adres-IP(Adres IP sieci) maska null 0

Tworzy nową trasę statyczną, której ruch zostanie porzucony (Static Null Routes).

Konfiguracja nieosiągalnej trasy statycznej

(config)# ip route adres-IP(Adres IP sieci) maska null 0

Tworzy nową trasę statyczną, której ruch zostanie porzucony (Reject).

(config-if)# interface null 0

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ip unreachables

Zmienia domyślne zachowanie systemu Cisco IOS, odsyłając wiadomość ICMP Unreachable do urządzenia źródłowego.

Pozostałe tematy związane z routing-iem

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz