(K) Protokół IPv6 w systemach operacyjnych*

Protokół IPv6 w systemie Linux

Konfiguracja

Server:/$ netstat -g

Wyświetla adresy Global unicast, Link Local oraz Solicited Node Multicast.

Server:/$ netstat set ipv6 set interface „Local Area Connection” routerdiscovery=disabled

Ignoruje wiadomości RA.

Troubleshooting

Server:/$ ip -6 show dev interface

Wyświetla informacje dotyczące czasów Lifetime.

Server:/$ ifconfig -L

Wyświetla informacje dotyczące czasów Lifetime (MAC OS).

Protokół IPv6 w systemie Windows

Konfiguracja adresu IPv6 GUA Public Address

Obydwie poniższe komendy aktywują / dezaktywują funkcję generowania adresu Global Unicast Address (Public Address). Enabled = Random 64 Bits / Disabled = EUI-64.

C:\rkkr> netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiersd={enabled / disabled}(enabled) store=active

C:\rkkr> netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiersd={enabled / disabled}(enabled) store=presistent

Konfiguracja adresu IPv6 GUA Temporary Address

Obydwie poniższe komendy aktywują / dezaktywują tymczasowy adres IPv6 (Temporary Address).

C:\rkkr> netsh interface ipv6 set privacy={enabled / disabled}(enabled) store=active

C:\rkkr> netsh interface ipv6 set privacy={enabled / disabled}(enabled) store=presistent

Troubleshooting

C:\rkkr> netsh interface ipv6 show joins

Wyświetla adresy Global unicast, Link Local oraz Solicited Node Multicast.

C:\rkkr> netsh interface ipv6 show siteprefixes

Wyświetla bazę lokalnych adresów ON-Link.

C:\rkkr> netsh interface ipv6 show address 11

Wyświetla bieżące wartości czasów IPv6 Lifetime.

C:\rkkr> netsh interface ipv6 show address

Wyświetla informacje o stanie adresacji IPv6, konfigurowanego urządzenia.

C:\rkkr> netsh interface ipv6 show interface

Wyświetla metryki czy wartości MTU.

C:\rkkr> netsh interface ipv6 show privacy

Wyświetla informacje dotyczące czasów Lifetime.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz