(K) Konfiguracja Prefix Listy’

Konfiguracja Prefix Listy

Wstęp teoretyczny

 • Prefix lista umożliwia określenie zakres prefix-ów, względem zdefiniowanej sieci, dzięki czemu administrator może określić nie tylko sieć ale i konkretne prefix-y bądź zakres prefix-ów.
 • W przypadku konfiguracji Prefix listy, długość prefix-u (prefix length) jest określana za pomocą jednego, bądź dwóch z poniższych wyrażeń:
  • Za pomocą wpisu prefix-length.
  • Za pomocą opcjonalnej wartości ge-value, która oznacza Greater-than-or-equal-to.
  • Za pomocą opcjonalnej wartości le-value, która oznacza Less-than-or-equal-to.

konfiguracja Prefix listy

Podstawowa konfiguracja Prefix listy

(config)# ip prefix-list nazwa-prefix-listy [seq 1-4294967294(ID sekwencji)] {deny / permit} sieć/prefix-length

Dopuszcza (Permit) bądź blokuje (Deny) trasy routingu, dotyczące wskazanej w komendzie sieci.
Przykładowa komenda [ip prefix-list nazwa permit 192.168.0.0/16] dopuszcza trasy należące do sieci sieci 192.168.0.0/16.

(config)# ip prefix-list nazwa-prefix-listy [seq 1-4294967294(ID sekwencji)] {deny / permit} sieć/prefix-length le max-prefix

Dopuszcza (Permit) bądź blokuje (Deny) trasy routingu, dotyczące wskazanej w komendzie sieci, której maska mieści się w zakresie od prefix-length do max-prefix.
Przykładowa komenda [ip prefix-list nazwa permit 192.168.0.0/16 le 24] dopuszcza trasy routingu, posiadające prefix z zakresu od 16 do 24, dla sieci 192.168.0.0/16.

(config)# ip prefix-list nazwa-prefix-listy [seq 1-4294967294(ID sekwencji)] {deny / permit} sieć/prefix-length ge mini-prefix

Dopuszcza (Permit) bądź blokuje (Deny) trasy routingu, dotyczące wskazanej w komendzie sieci, której maska mieści się w zakresie od mini-prefix do 32.
Przykładowa komenda [ip prefix-list nazwa permit 192.168.0.0/16 ge 24] dopuszcza trasy routingu, posiadające prefix z zakresu od 24 do 32, dla sieci 192.168.0.0/16.

(config)# ip prefix-list nazwa-prefix-listy [seq 1-4294967294(ID sekwencji)] {deny / permit} sieć/prefix-length ge mini-prefix le max-prefix

Dopuszcza (Permit) bądź blokuje (Deny) trasy routingu, dotyczące wskazanej w komendzie sieci, której maska mieści się w zakresie od mini-prefix do max-prefix.
Przykładowa komenda [ip prefix-list nazwa permit 192.168.0.0/16 ge 24 le 26] dopuszcza trasy routingu, posiadające prefix z zakresu od 24 do 26, dla sieci 192.168.0.0/16.

(config)# ip prefix-list nazwa-prefix-listy [seq 1-4294967294(ID sekwencji)] {deny / permit} 0.0.0.0/0 le 32

Dopuszcza bądź blokuje pozostałe trasy routingu (Implicit Permit / deny).

Komendy SHOW

# show ip prefix-list [nazwa-prefix-listy]

Wyświetla wszystkie / określoną w komedzie prefix listę.

# show ip prefix-list [nazwa-prefix-listy] detail

Wyświetla wszystkie / określoną w komedzie prefix listę, wraz z statystykami dotyczącymi ilości dopasowań poszczególnych wpisów jak i całej prefix listy.

# show ip prefix-list [nazwa-prefix-listy] summary

Wyświetla wszystkie / określoną w komedzie prefix listę, wraz z podsumowaniem dotyczącym ilości dopasowań całej prefix listy.

Pozostałe tematy związane z routing-iem

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

2 komentarze

 1. 6 września 2020

  […] Konfiguracja Prefix listy została opisana w artykule: Konfiguracja Prefix Listy. […]

 2. 7 września 2020

  […] Konfiguracja Prefix listy została opisana w artykule: Konfiguracja Prefix Listy. […]

Dodaj komentarz