(K) Statyczne przydzielanie adresów IPv6**

Konfiguracja adresów IPv6

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length

Przypisuje adres IPv6 do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length eui-64

Przypisuje adres IPv6 wygenerowany na podstawie adresacji EUI-64.

(config-if)# ipv6 address prefix-IPv6 link-local

Przypisuje adres Link-Local do konfigurowanego interfejsu sieciowego .

(config-if)# ipv6 address prefix/prefix-length anycast

Przypisuje adres anycast do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 address autoconfig [default]

Dynamicznie pozyskuje adres IPv6, przy wykorzystaniu funkcji SLAAC. (Opcjonalna pod-komenda „default” automatycznie dodaje adres IPv6 do tablicy routingu).
Po skonfigurowaniu adresu Global Unicast bądź Unique Local Unicast, adres Link-local jest generowany automatycznie. W sytuacji usunięcia skonfigurowanych adresów GUA, ULA, adres link-local również zostanie usunięty. Wyjątek od przedstawionej sytuacji stanowi, wykorzystanie komendy [ipv6 enable] względem konfigurowanego interfejsu sieciowego.

General Prefix Option

(config)# ipv6 general-prefix nazwa-wzorca prefix-IPv6(Np. 2001:db8:cafe::/48)

Tworzy wzorzec prefix-ów IPv6.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 address nazwa-wzorca prefix-hosta(Np. ::88:0:0:0:1/64)

Tworzy adres IPv6 na podstawie określonego wzorca.

# show ipv6 general-prefix

Wyświetla skonfigurowane wzorce prefix-ów.
Zmiana adresu podanego w wzorcu IPv6, automatycznie zmienia wszystkie utworzone za jego pomocą adresy IPv6, na konfigurowanym urządzeniu. Dzięki czemu funkcja ta może być wykorzystywana przy migracji z jednego dostawcy ISP do drugiego.

Podstawowe komendy SHOW

# show ipv6 neighbors

Wyświetla wszystkie znane hosty, wykryte za pomocą protokołu NDP (Wiadomości NA, NS).

# show ipv6 routers

Wyświetla wszystkie znane rutery, wykryte za pomocą protokołu NDP (Wiadomości RA, RS), z tej samej sieci lokalnej. Rutery połączone za pomocą przewodu serialowego nie będą widoczne.

# show ipv6 general-prefix

Wyświetla skonfigurowane wzorce prefix-ów.

Linux$ ndp -an

Wyświetla odpowiednik tablicy ARP dla protokołu IPv6 (NDP), w systemie linux.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz