(K) Dynamiczne przydzielanie adresów IPv6 (Prefix Delegation)**

Manipulowanie wartościami flag wiadomości RA

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# [no] ipv6 nd prefix prefix-IPv6/prefix-length no-autoconfig

Zmienia domyślną wartość flagi A z 1 na 0. Pod-komenda NO odwraca to działanie.

(config-if)# [no] ipv6 nd other-config-flag

Zmienia domyślną wartość flagi O z 0 na 1. Pod-komenda NO odwraca to działanie.

(config-if)# [no] ipv6 nd managed-config-flag

Zmienia domyślną wartość flagi M z 0 na 1. Pod-komenda NO odwraca to działanie.

Metoda IV – Prefix Delegation

Teoria związana z przyznawaniem adresów IPv6 za pomocą funkcji Prefix Delegation została opisana w artykule: Prefix Delegation Options.

Konfiguracja Prefix Delegation (ISP)

Ruter ISP – konfiguracja puli Prefix Delegation

(config)# ipv6 local pool nazwa-puli-do-delegacji prefix-IPv6/40 48

Tworzy nową pulę adresów IPv6 (Wykorzystywaną przez funkcję Prefix Delegation).
Prefix /40 określa całą pulę adresów IPv6 przeznaczoną do delegacji (PD). Natomiast prefix /48 określa pulę przyznawaną poszczególnym klientom.
Przykładowe zastosowanie komendy wygląda następująco [ipv6 local pool nazwa-puli 2001:db8:cafe::/40 48].

Ruter ISP – konfiguracja serwera DHCPv6

(config)# ipv6 unicast-routing

Aktywuje funkcję routingu względem protokołu IPv6.

(config)# ipv6 dhcp pool nazwa-puli

Tworzy nową pulę DHCPv6 względem protokołu IPv6.

(config-dhcpv6)# prefix-delegation pool nazwa-puli-do-delegacji

Określa rolę serwera DHCPv6 na DHCPv6 Prefix Delegation.

(config-dhcpv6)# dns-server adres-IPv6

Definiuje rozgłaszany adres IPv6, serwera DNS.

(config-dhcpv6)# domain-name nazwa-domeny

Definiuje rozgłaszaną nazwę domenową, przypisaną do serwera DHCPv6.

Ruter ISP – konfiguracja interfejsu WAN

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 address prefix-IPv6/prefix-length

Określa adres IPv6 przypisany do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 dhcp server nazwa-puli [rapid-commit]

Przypisuje pulę DHCP do konfigurowanego interfejsu.
* rapid-commit – aktywuje szybszy proces, przydzielania adresu IPv6.
Tryb rapid-commit umożliwia pozyskanie adresu IPv6, przy wykorzystaniu szybszej dwuetapowej metody rapid. Wymieniającej pomiędzy urządzeniem końcowym a serwerem DHCPv6 jedynie dwie wiadomości (Solicit oraz Reply).

Konfiguracja Prefix Delegation (ISP)

Ruter ISP – konfiguracja puli Prefix Delegation

(config)# ipv6 local pool nazwa-puli-do-delegacji prefix-IPv6/40 48

Tworzy nową pulę adresów IPv6 (Wykorzystywaną przez funkcję Prefix Delegation).
Prefix /40 określa całą pulę adresów IPv6 przeznaczoną do delegacji (PD). Natomiast prefix /48 określa pulę przyznawaną poszczególnym klientom.
Przykładowe zastosowanie komendy wygląda następująco [ipv6 local pool nazwa-puli 2001:db8:cafe::/40 48].

Ruter ISP – konfiguracja serwera DHCPv6

(config)# ipv6 unicast-routing

Aktywuje funkcję routingu względem protokołu IPv6.

(config)# ipv6 dhcp pool nazwa-puli

Tworzy nową pulę DHCPv6 względem protokołu IPv6.

(config-dhcpv6)# prefix-delegation pool nazwa-puli-do-delegacji

Określa rolę serwera DHCPv6 na DHCPv6 Prefix Delegation.

(config-dhcpv6)# dns-server adres-IPv6

Definiuje rozgłaszany adres IPv6, serwera DNS.

(config-dhcpv6)# domain-name nazwa-domeny

Definiuje rozgłaszaną nazwę domenową, przypisaną do serwera DHCPv6.

Ruter ISP – konfiguracja interfejsu WAN

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 address prefix-IPv6/prefix-length

Określa adres IPv6 przypisany do konfigurowanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 dhcp server nazwa-puli [rapid-commit]

Przypisuje pulę DHCP do konfigurowanego interfejsu.
* rapid-commit – aktywuje szybszy proces, przydzielania adresu IPv6.
Tryb rapid-commit umożliwia pozyskanie adresu IPv6, przy wykorzystaniu szybszej dwuetapowej metody rapid. Wymieniającej pomiędzy urządzeniem końcowym a serwerem DHCPv6 jedynie dwie wiadomości (Solicit oraz Reply).

Konfiguracja dodatkowych opcji protokołu DHCPv6

DHCPv6 Agent relay

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu wspierającego protokół IPv6.

(config-if)# ipv6 dhcp relay destination {adres-IPv6 / FF02::1:2 / FF05::1:3} [interfejs] [source-address adres-IPv6 link-address adres-IPv6]

Aktywuje funkcję agenta Relay, określając adres IPv6 serwera DHCPv6.
* source-address –Określa źródłowy adres IPv6 dla komunikacji z serwerem DHCPv6 (RELAY-FORWARD).
* FF02::1:2 – Multicast-owy adres IPv6 Link-Local, określający wszystkie serwery DHCPv6.
* FF05::1:3 – Multicast-owy adres IPv6 Site-Local, określający wszystkie serwery DHCPv6 (Wymaga skonfigurowania funkcji Multicast dla adresów IPv6 Site-Local za pomocą komendy [ipv6 multicast-routing]).

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu IPv6

Przydzielanie adresów IPv6

Protokół NAT względem protokołu IPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz