(Lx) Podstawowe zarządzanie systemem Linux*

Podstawowe zarządzanie systemem Linux

Administracja systemem Linux

Użytkownicy systemu Linux

RKKR-LAB:/$ adduser username

Tworzy nowego użytkownika, o wskazanej nazwie. Wspiera dodatkowe opcje, takie jak:
-d ścieżka
-g grupa
-m
-l – .

RKKR-LAB:/$ usermod username

Xxx.

RKKR-LAB:/$ passwd username

Xxx.

RKKR-LAB:/$ deluser username

Xxx.

Użytkownicy systemu Linux

RKKR-LAB:/$ xxx

Xxx.

RKKR-LAB:/$ xxx

Xxx.

RKKR-LAB:/$ xxx

Xxx.

RKKR-LAB:/$ xxx

Xxx.

Pozostałe tematy związane z systemem Linux

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz