(F) Routing*

Routing

Xxx

Routing statyczny

 • Routing statyczny w oparciu o wskazany adres IP:
  1. Network -> Static Routes -> Create New:
 • Routing statyczny w oparciu o nazwę obiektu:
  1. Policy & Objects -> Addresses -> Create New -> Address:
   1. Przy dodawaniu nowej sieci IP należy zaznaczyć opcję:
    • Static route configuration.
  2. Network -> Static Routes -> Create New:

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz