(Ts) Troubleshooting Trunk*

Troubleshooting połączenia Trunk-owego

Zagadnienia teoretyczne

 • Podczas rozwiązywania problemów związanych z połączeniem Trunk-owym należy:
  • Sprawdzić ustawienia interfejsów na obydwóch przełącznikach [show running-config interfejs].
  • Sprawdzić stan połączenia Trunk-owego na obydwóch przełącznikach [show interfaces interfejs {switchport / trunk}].
  • Sprawdzić metodę enkapsulacji połączenia Trunk-owego [show interfaces interfejs {switchport / trunk}].
  • Sprawdzić sieci wirtualne dopuszczone do ruch [show interfaces interfejs trunk].
  • Sprawdzić konfigurację natywnej sieci VLAN zarówno w przypadku enkapsulacji 802.1Q jak i ISL, pomimo tego że metoda ta nie wspiera natywnych sieci VLAN. Błędna konfiguracja sieci natywnej, może być automatycznie wykryta za pomocą protokołu CDP bądź LLDP [show interfaces interfejs {switchport / trunk}].

Komendy SHOW

# show interfaces interfejs switchport

Wyświetla konfigurację interfejsu pod kontem ustawień „Switchport”.
# show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport 
  Name: Gi0/1
  Switchport: Enabled
  Administrative Mode: trunk
  Operational Mode: trunk
  Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
  Operational Trunking Encapsulation: dot1q
  Negotiation of Trunking: On
  Access Mode VLAN: 1 (default)
  Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
  Administrative Native VLAN tagging: enabled
  Voice VLAN: none
  Administrative private-vlan host-association: none 
  Administrative private-vlan mapping: none 
  Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
  Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
  Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
  Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
  Administrative private-vlan trunk associations: none
  Administrative private-vlan trunk mappings: none
  Operational private-vlan: none
  Trunking VLANs Enabled: ALL
  Pruning VLANs Enabled: 2-1001
  Capture Mode Disabled
  Capture VLANs Allowed: ALL
  Protected: false
  Appliance trust: none
 • Administrative Mode Tryb w jakim został skonfigurowany określony interfejs.
 • Operational Mode Tryb w jakim jaki obecnie działa określony interfejs.
 • Administrative Trunking EncapsulationMetoda skonfigurowanej enkapsulacji.
 • Operational Trunking Encapsulation Metoda obecnie działającej enkapsulacji.
 • Trunking Native Mode VLANNatywna sieć VLAN.
 • Trunking VLANs EnabledDostępne sieci VLAN.

# show interfaces interfejs trunk

Wyświetla konfigurację interfejsu pod kontem połączenia Trunk-owego.
# show interfaces gigabitEthernet 0/1 trunk   
  Port    Mode       Encapsulation Status    Native vlan
   Gi0/1    on        802.1q     trunking   1
  Port    Vlans allowed on trunk
   Gi0/1    1-4094
  Port    Vlans allowed and active in management domain
   Gi0/1    1-2
  Port    Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
   Gi0/1    1-2
 • Mode Tryb połączenia Trunk-owego.
 • Encapsulation Rodzaj enkapsulacji.
 • Status Status połączenia Trunk-owego.
 • Native VlanNatywna sieć VLAN.
 • Vlans allowed on trunk Dostępne sieci VLAN.

Pytania i odpowiedzi

 • ? Informacja: Interfejs Trunk skonfigurowany za pomocą komendy [switchport mode trunk / switchport allowed vlan vlan-IDs] nie jest przypisany do żadnej z sieci VLAN. Jeżeli jednak port po drugiej stronie połączenia Ethernet-owego zostanie wyłączony interfejs zostanie przypisany do natywnej sieci VLAN (VLAN 1).
 • ? Informacja: Ruch kontrolny protokołu STP pozostaje nie tagowany pomimo użycia komendy [vlan dot1q tag native].
 • ? Informacja: Ruch kontrolny protokołu PVST+ zostanie otagowany po użyciu komendy [vlan dot1q tag native].
 • ? Informacja: Ramki BPDU protokołu PVST+ wysyłane w sieci VLAN do której się odnoszą, natomiast ramki BPDU protokołu STP zawsze poruszają się w sieci natywnej (Niezależnie od tego jaka sieć VLAN pełni tę rolę), dodatkowo ruch kontrolny STP pozostaje nie tagowany pomimo komendy [vlan dot1q tag native].

Pozostałe tematy związane z zagadnieniem Trunk

VXLAN

TRUNK (ISL & 802.1Q)

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz