(K) Konfiguracja protokołu VTP*

Konfiguracja protokołu VTP

Konfiguracja protokołu VTPv1-2

(config)# vtp mode {client / server / transparent}(server)

Określa tryb pracy protokołu VTP na konfigurowanym przełączniku.

(config)# vtp domain nazwa-domeny(NULL)

Definiuje nową nazwę domeny dla protokołu VTP (Raz zmienionej nazwy domeny, nie można cofnąć do pierwotnej postaci „NULL”).

(config)# vtp version 1-3(1)

Określa wersje protokołu VTP.

(config)# vtp password hasło [hidden / secret]

Definiuje hasło autentykacji dla komunikatów protokołu VTP:
* hidden (VTPv3) – Ukrywa wpisane hasło pod postacią 32-bitowej zahaszowanej wartości.
* secret (VTPv3) – Umożliwia wpisanie 32-bitowej wartości zahaszowanej, zamiast hasła pisanego zwykłym tekstem.

(config)# vtp file flash:nazwa-pliku.rozszerzenie(vlan.dat)

Zmienia domyślną lokalizację bazy danych VTP.

(config)# vtp interface interfejs [only]

Określa preferowane źródło wiadomości protokołu VTP.

Konfiguracja protokołu VTPv3

Aby przełącznik mógł pracować w wersji trzeciej protokołu VTP, musi mieć skonfigurowaną nazwę domeny.
W przypadku protokołu VTP w wersji trzeciej, w domenie musi istnieć przynajmniej jeden serwer główny „Primary”.

(config)# vtp domain nazwa(NULL)

Definiuje nową nazwę domeny dla protokołu VTP (Raz zmienionej nazwy domeny, nie można cofnąć do pierwotnej postaci „NULL”).

(config)# vtp version 3(1)

Określa wersje protokołu VTP.

(config)# vtp mode {client / transparent / server / off} [vlan / mst / unknown](vlan)

Określa tryb pracy protokołu VTP, względem bazy sieci VLAN tudzież protokołu MST.

(config)# vtp file flash:nazwa-pliku.rozszerzenie(vlan.dat)

Zmienia domyślną lokalizację bazy danych VT.

# vtp primary {vlan / mst} [force]

Przyznaje konfigurowanemu przełącznikowi status głównego serwera „Primary server” (Przełącznik musi pracować w trybie „Server”). Powyższa konfiguracja jest prowadzona względem bazy sieci VLAN tudzież protokołu MST. Opcjonalna komenda „force” pomija proces sprawdzania czy w domenie istnieje już serwer główny.

Dezaktywacja protokołu VTPv3

(config)# vtp mode off

Wyłącza protokół VTP na konfigurowanym urządzeniu.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# [no] vtp

Wyłącza / Włącza protokół VTP na konfigurowanym interfejsie.

Dezaktywacja trybu VTP „Primary Server”

(config)# vtp mode client

Zmienia rolę serwera protokołu VTP na klienta.

(config)# vtp mode server

Przywraca rolę serwera protokołu VTP, z pominięciem ustawień „Primary Server”.

Rozszerzona konfiguracja protokołu VTP

Konfiguracja dodatkowych funkcji protokołu VTP

VTP Pruning

(config)# vtp pruning(no vtp pruning)

Aktywuje funkcję VTP pruning.

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# switchport trunk pruning vlan [vlan-ID / add vlan-ID / except vlan-ID / none / remove vlan-ID]

Redukuje bądź zwiększa zakres sieci VLAN objętych funkcją VTP pruning na określonym interfejsie (Trunk).

VTP SNMP Trap

(config)# snmp-server enable traps vtp

Rozpoczyna wysyłanie notyfikacji Trap protokołu SNMP, przy każdorazowym wysłaniu wiadomości VTP przez konfigurowane urządzenie.

Czyszczenie ustawień bazy VTP oraz VLAN

# erase startup-config

Usuwa informacje o sieciach VLAN przypisanych do interfejsów przełącznika.

# delete flash:vlan.dat

Usuwa informacje o sieciach VLAN jak i ustawieniach VTP.

Komendy Show & Debug

Komendy SHOW

# show vtp status

Wyświetla podstawowe informacje o konfiguracji protokołu VTP (Subset advertisements).
# show vtp status
VTP Version  capable        : 1 to 3
VTP version  running       : 1
VTP Domain  Name         : virl.lab
VTP Pruning Mode          : Disabled
VTP Traps  Generation      : Disabled
Device ID                   :  5e00.0004.8000
Configuration last  modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Feature VLAN:  --------------
VTP Operating  Mode                :  Transparent
Maximum VLANs  supported locally  : 1005
Number of existing  VLANs          : 6
Configuration  Revision             : 0
MD5 digest                         : 0x18 0xD3 0xF5 0x2A 0x6F 0xD9 0x85 0xBD
                                     0x39 0x04 0x41 0x69 0x82 0x0E 0x8D 0x9D  
 • VTP version running – Określa wersję protokołu VTP.
 • VTP Domain Name – Określa nazwę domeny VTP.
 • VTP Pruning Mode – Określa stan funkcji Pruning.
 • Configuration last modified by – Określa adres serwera VTP, z który została synchronizowana baza VLAN.
 • VTP Operating Mode – Określa stan pracy danego przełącznika.
 • Number of existing VLANs – Określa ilość skonfigurowanych sieci VLAN.
 • Configuration Revision – Określa wartość „Revision number”.

# show vtp password

Wyświetla hasło autentykacji protokołu VTP.

# show vtp counters

Wyświetla licznik otrzymanych jak i wysłanych uaktualnień protokołu VTP.

# show interface interfejs pruning

Wyświetla stan funkcji pruning dla sieci VLAN względem danego interfejsu.

# show interface pruning

Wyświetla informacje o wszystkich interfejsach z włączoną funkcją Pruning.

# show interface trunk

Wyświetla podstawowe informacje o wszystkich interfejsach działających w trybie Trunk.

# show interface switchport

Wyświetla szczegółowe informacje o wszystkich interfejsach Switchport.

Komendy DEBUG

# debug sw-vlan vtp events

Włącza debugowanie zdarzeń protokołu VTP.

# debug sw-vlan vtp packets

Włącza debugowanie wysłanych jak i odebranych pakietów protokołu VTP.

Pozostałe tematy związane z protokołem VTP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz